logo

Giá trị sản xuất công nghiệp Bình Dương năm 2015 tăng 15,8% so cùng kỳ

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 đạt 217.211,6 tỷ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ, đạt 100,3% kế hoạch năm. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 65.951,5 tỷ đồng, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 151.260,2 tỷ đồng.

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015 trong tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi và phát triển tốt hơn nhiều so với năm trước; xu hướng các quý cuối năm khả quan hơn nhiều so với các quý đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 tăng trưởng liên tục qua các tháng (03 tháng tăng 11,2% so cùng kỳ, 06 tháng tăng 13%, 09 tháng tăng 13,8%, cả năm tăng 15,8%). Các thị trường xuất khẩu truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, ASEAN... được duy trì và phát triển. Từ ngày 1/4/2015 Việt Nam chính thức áp thuế nhập khẩu bằng 0% đối với hơn 3.000 mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản (chủ yếu là nhóm mặt hàng như chất dẻo, hóa chất, phụ liệu ngành da giày, dệt may…) đã mở ra cho ngành da giày cũng như ngành dệt may thêm sự lựa chọn về thị trường nguồn nguyên liệu... Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc được ký kết cũng mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Bình Dương xuất khẩu sang Hàn Quốc; những tác động tích cực của việc đàm phán ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương đang có nhiều diễn biến thuận lợi, nhiều Hiệp định cơ bản đã hoàn tất các vòng đàm phán như: FTA giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan (VCUFTA), FTA Việt Nam với EU, Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)… Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015 cùng hàng loạt chính sách cải thiện môi trường kinh doanh đã và đang được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt… tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, góp phần đưa chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) cả năm ước tăng 10,3% so với cùng kỳ (năm 2014 tăng 9,2%). Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 94) đạt 217.211,6 tỷ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ, đạt 100,3% kế hoạch năm. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 65.951,5 tỷ đồng, tăng 14,8% so cùng kỳ (trong đó: kinh tế nhà nước tăng 7,3%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 15,1%); khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 151.260,2 tỷ đồng, tăng 16,3%, chiếm tỷ trọng 69,6% giá trị sản xuất toàn ngành.

Công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Cụ thể: công nghiệp chế biến ước thực hiện 215.272,3 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ; công nghiệp khai thác 1.162,4 tỷ đồng, tăng 3,6%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 776,9 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Có 24/27 nhóm hàng sản xuất công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ, trong đó có 13 nhóm sản phẩm tăng trên 10%, tập trung các mặt hàng có thị trường xuất khẩu ổn định và tiêu thụ tốt góp phần vào mức tăng trưởng chung của ngành như: ngành dệt tăng 14%; da và các sản phẩm có liên quan tăng 15,2%; sản phẩm điện tử tăng 20,1%; giường, tủ, bàn, ghế tăng 9,4%...

Với kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2015 là tiền đề quan trọng để bước vào tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Kim Cúc – P.KHTC.