logo

Công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định​ về việc công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. ​

​Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định​ về việc công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. ​

Theo đó, có 05 thủ tục hành chính mới được ban hành và bãi bỏ 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã được công bố tại Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

Tổng số thủ tục hành chính hiện đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương là 120 thủ tục; UBND cấp huyện là 16 thủ tục; UBND cấp xã là 03 thủ tục.

Quyết định.​

Nguồn tin: Minh Hằng - TT.XTĐT, TM&PTCN.

Các bài viết đã đăng