logo

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 10/2016 tăng 12,97% so với tháng trước

Tháng 10/2016, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 12,97% so với tháng trước. Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 6,73%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 13,09%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,82%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,82%.

Tháng 10/2016, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 12,97% so với tháng trước. Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 6,73%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 13,09%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,82%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,82%.

 Mười tháng đầu năm 2016 chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,25% so với cùng kỳ, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 9,22%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,21%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,42%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,24%.

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.