logo

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 05/2017 tăng 7% so với tháng trước và tăng 15,21% so với cùng kỳ

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 05/2017 tăng 7% so với tháng trước và tăng 15,21% so với cùng kỳ

Tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2017 ước tăng 7% so với tháng trước và tăng 15,21% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 2,47% so với tháng trước và tăng 8,13% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,06% so với tháng trước và tăng 15,25% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,92% so với tháng trước và tăng 23,27% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 3,76% so với tháng trước và tăng 14,82% so với cùng kỳ.

Năm tháng đầu năm 2017 chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,21% so với cùng kỳ, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 7,1%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,18%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 13,48%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,74%.

Trong tháng 5/2017, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: bộ sa lông (+653,23%), giấy bìa các loại (+28,07%), giường, tủ bàn ghế (+25,82%), giày dép các loại(+24,74%),... Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: túi xách (-14,12%), dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc (-10,4%),...

Hưng Thảo - KHTC-TH.

Các bài viết đã đăng