logo

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 04/2017 tăng 8,99% so với tháng trước và tăng 14,54% so với cùng kỳ

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 04/2017 tăng 8,99% so với tháng trước và tăng 14,54% so với cùng kỳ

Tháng 04/2017, tình hình sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2017 ước tăng 8,99% so với tháng trước và tăng 14,54% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 7,53% so với tháng trước và tăng 16,89% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,02% so với tháng trước và tăng 14,57% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,39% so với tháng trước và tăng 3,39% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,35% so với tháng trước và tăng 11,81% so với cùng kỳ.

Bốn tháng đầu năm 2017 chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,37% so với cùng kỳ, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,96%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,38%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,32%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,93%.

Trong tháng 4/2017, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: mạch in khác (+51,87%), thức ăn cho gia súc (+43,08%), dầu gội đầu và các sản phẩm chăm sóc tóc (+41,91%), giấy bìa các loại (+34,62%)... Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: bộ sa lông (-20,65%), sợi các loại (-17,88%), túi xách (11,89%)...

Hưng Thảo - KHTC-TH.

Các bài viết đã đăng