logo

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 02/2017 tăng 3,58% so với tháng trước

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2017 tăng 3,58% so với tháng trước và tăng 31,07% so với cùng kỳ.

Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 2,73% so với tháng trước và tăng 24,64% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,57% so với tháng trước và tăng 31,21% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,03% so với tháng trước và tăng 27,51% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 3,42% so với tháng trước và tăng 19,74% so với cùng kỳ.

Lũy kế 02 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,68% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 1,48% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,68% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,1% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,73% so với cùng kỳ.

Trong tháng 02/2017, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: mạch in khác (+132,9%), túi xách (+46,2%), giường, tủ, bàn, ghế (+84,7%), thép thanh, thép ống (+70,4%), sắt thép thô (+70,1%)... Chỉ có một sản phẩm giảm so với cùng kỳ là túi xách (-34,2%)

Hưng Thảo - KHTCTH.