logo

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương quý I/2017 tăng 7,27% so với cùng kỳ

Quý I/2017, tình hình sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2017 tăng 7,27% so với cùng kỳ.

Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 0,52% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,3% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,81% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 03/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,65% so với tháng trước. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 13,19%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,74%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,86%.

Trong quý I năm 2017, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: túi xách (+82,3%), mạch in khác (+38,1%), thức ăn cho gia súc (+23,3%), giấy bìa các loại(+17%),... Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: tủ lạnh và tủ đông (-33,7%), gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm sứ) (-6,9%), sợi các loại (-5,2%), thức ăn cho gia cầm (-4,5%),...

Hưng Thảo - KHTCTH.

Các bài viết đã đăng