logo

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương 06 tháng đầu năm 2017 tăng 8,53% so với cùng kỳ

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng trưởng và phát triển.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 06 tháng đầu năm 2017 tăng 8,53% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 5,86% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,58%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,88%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,58% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 06 năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,59% so tháng trước và tăng 15,97% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 5,58% so tháng trước và tăng 6,77% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,64% so tháng trước và tăng 16,19% so cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,14% so tháng trước và tăng 9,86% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,32% so tháng trước và giảm 3,67% so cùng kỳ.

Trong 06 tháng đầu năm 2017, có 20/26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có 10/20 sản phẩm đạt mức tăng trưởng trên 10%, 06 sản phẩm có mức tăng trưởng giảm. Một số ngành hàng có chỉ số tăng cao so với cùng kỳ như: sản xuất kim loại (+14,96%), sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (+13,68%), thiết bị điện (+12,66%), sản phẩm điện tử (+17,05%), sản xuất da (+15,11%).

Hưng Thảo - KHTC-TH.

Các bài viết đã đăng