logo

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tỉnh Bình Dương tháng 07/2017 tăng 6,1%

Tháng 7/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 12,91% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 1,7% so với tháng trước và giảm 2,84% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,17% so với tháng trước và tăng 13,9% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 19,57% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 6,44% so với cùng kỳ.

Bảy tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,79% so với cùng kỳ, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,91%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,87%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,06%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,07%.

Trong tháng 7/2017, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: bộ sa lông (+800,8%), thép thanh, thép ống (+83,4%), mạch in (+51,7%), sản phẩm bằng gỗ (gường , tủ, bàn, ghế) (+29,7%),... Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: sản phẩm chăm sóc tóc (-22,6%), túi xách (-14,6%),...

Hưng Thảo - KHTC-TH.

Các bài viết đã đăng