logo

Bình Dương: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,48%

Theo báo cáo của Sở Công Thương Bình Dương, trong 9 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 9,48% so cùng kỳ.

Chín tháng năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tỉnh Bình Dương tăng 9,48% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 3,54% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,67%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,93%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,03% so với cùng kỳ.

Bình Dương: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,48%. 

Như vậy,​ hoạt động sản xuất công nghiệp trong 09 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định; các sản phẩm công nghiệp thiết yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng duy trì được tốc độ sản xuất. Hầu hết các doanh nghiệp đã có đơn hàng phục vụ cho việc sản xuất đến cuối năm 2017.

Riêng tháng 09 năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,09% so tháng trước và tăng 10,35% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 2,83% so tháng trước và tăng 7,04% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 5,11% so tháng trước và tăng 10,43% so cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,46% so tháng trước và tăng 9,68% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,21% so tháng trước và tăng 7,63% so cùng kỳ.

Trong 09 tháng năm 2017, có 22/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: sữa và kem chưa cô đặc các loại (+20,8%), phụ tùng khác của xe có động cơ (+16%), thiết bị bán dẫn khác (15,7%), thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) (+15,4%)... và 03/25 sản phẩm giảm so với cùng kỳ như sắt thép thô (-7%), sợi (-6,2%), sữa và kem dạng bột các loại (-4,5%).

Những thuận lợi trong hoạt động sản xuất công nghiệp trong 09 tháng năm 2017 sẽ là tiền đề quan trọng giúp thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như của ngành Công Thương trong năm 2017./.            

Hưng Thảo – P.KHTCTH-SCT..

Các bài viết đã đăng