logo

Bình Dương - Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm 2016 tăng 8,92%

09 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung ổn định, phát triển theo chiều hướng thuận lợi, quy mô sản xuất, thị trường xuất khẩu được khai thác.

09 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung ổn định, phát triển theo chiều hướng thuận lợi, quy mô sản xuất, thị trường xuất khẩu được khai thác. Đa số các doanh nghiệp đều đã ký kết được các đơn hàng đến cuối năm 2016, một số doanh nghiệp có tiềm lực về vốn, quy mô, nhân lực đáp ứng các tiêu chuẩn khách hàng có đơn hàng đến hết năm 2016 và đặc biệt có doanh nghiệp đã ký kết được đơn hàng đến tháng 8/2017. Lượng đơn hàng ký kết trong 09 tháng đầu năm 2016 tăng từ 5-10% so với cùng kỳ.

Chín tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 8,92% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 9,66% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,88%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,13%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,38% so với cùng kỳ.

Có 19/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có 11/19 sản phẩm đạt mức tăng trưởng trên 10%. 06 sản phẩm có mức tăng trưởng giảm là vải dệt; túi xách; thuốc trừ sâu, diệt cỏ; thép thanh, thép ống; mạch in khác; tủ lạnh, tủ đông.

Riêng tháng 09 năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,03% so tháng trước. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 1,7%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,12%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,43%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,61%.

Nguồn tin: Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.