logo

Mời tham gia Hội chợ - Triển lãm Xúc tiến Thương mại – Du Lịch – Nông nghiệp gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2017

Lễ hội Ok Om Bok Trà Vinh là một lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào ngày 25 tháng 8 năm 2014 theo quyết định số 2684/ QĐ-BVHTTDL. Hằng năm, lễ hội Ok Om-Bok được tổ chức khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhưng tiêu biểu và đặc sắc nhất vẫn là ở Trà Vinh, nơi đây tập trung đến hơn 300.000 người Khmer sinh sống.

Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội chợ Xúc tiến Thương mại – Du lịch – Nông nghiệp gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2017, với quy mô cấp tỉnh và mời mở rộng các tỉnh, thành phố trong khu vực và miển Đông Nam Bộ (dự kiến khoảng 300 gian hàng), diễn ra từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017, tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đây là chương trình bảo tồn, phát huy truyền thống, giao lưu văn hóa, dân tộc và xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển du lịch, nông nghiệp, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Trà Vinh trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

Hội chợ là dịp để các địa phương, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng kinh tế, quảnh bá du lịch, tìm kiếm đối tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, phát triển du lịch, là nơi để doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, hướng tới xây dựng thương hiệu hàng hóa, khẳng định chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, ký kết các hợp đồng thưng mại; tuyên truyền tôn vinh những thành quả lao động củ người nông dân, giới thiệu những mô hình, chương trình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, ứng dụng cải tiến khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp.

Thông tin chương trình đính kèm:

Brochure (tải về)

Sơ đồ (tải về)

Bản đăng ký – Hợp đồng (tải về)

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến thương mại Trà Vinh

Địa chỉ: 99B Bạch Đằng, ấp Long Bình, P.4, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294-3841619    Fax: 0294-3868448

 

Thành Trung - XTTM.

Các bài viết đã đăng