logo

Mời doanh nghiệp gửi catalogue hàng mẫu tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Đài Bắc

Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Đài Bắc ( FOOD TAIPEI) lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 25 - 28 tháng 6 năm 2014 tại Trung tâm Triển lãm Nangang, Đài Bắc.

Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Đài Bắc ( FOOD TAIPEI) lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 25 - 28 tháng 6 năm 2014 tại Trung tâm Triển lãm Nangang, Đài Bắc.

Đây là Hội chợ thường niên có quy mô lớn nhất của Đài Loan về chuyên ngành thực phẩm chế biến gia công và máy móc thiết bị dùng cho gia công chế biến thực phẩm. Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc dự kiến sẽ tổ chức gian hàng quốc gia tại Triển lãm lần này.

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang sản xuất kinh doanh chế biến các mặt hàng mặt thực phẩm hoặc máy móc thiết bị ngành trong điều kiện không tham gia được Hội chợ triển lãm trên có thể gửi hàng mẫu, catalogue, brochure hoặc các ấn phẩm tuyên truyền về sản phầm hàng hóa của mình để Thương vụ trưng bày tại gian hàng quốc gia.

Địa chỉ nhận ấn phẩm tuyên truyền và hàng mẫu:

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Vietnam Trade Office in Taiwan

Add: 3F, No 101 Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei 10486 Taiwan

Tel: +886.2.25036840; Fax: +886.2.25036842

Email: tw@moit.gov.vn

http://ttnn.com.vn/.