logo

Việt Nam là nhà cung ứng lớn thứ 2 mặt hàng giày dép tại Mexico

Từ năm 2012 đến nay, kim ngạch nhập khẩu giày dép của Mexico đạt trên 800 triệu USD, tăng trưởng 4% giai đoạn 2012-2016, là thị trường tiềm năng cho nhiều nhà nhập khẩu giày dép, trong đó có Việt Nam.

Riêng năm 2016, Mexico hiện đang đứng thứ 24 trên thế giới về nhập khẩu giày dép, với mức tăng trưởng ổn định 4%/năm. Trong đó, Việt Nam là nhà cung ứng lớn thứ 2 mặt hàng này, sau Trung Quốc.

Trung Quốc đang đứng đầu về thị phần giày dép tại Mexico, với kim ngạch xuất khẩu năm 2016 là 396,72 triệu USD, tăng 13% giai đoạn 2012-2016.

10 thị trường chính xuất khẩu giày dép sang Mexico năm 2016

Nước xuất khẩu

Kim ngạch năm 2016 (nghìn USD)

Thị phần tại Mexico (%)

Tăng trưởng giiao đoạn 2012-2016 (%)

Tăng trưởng giai đoạn 2015-2016 (%)

Trung Quốc

396.716

39

13

-8

Việt Nam

310.636

30.6

3

6

Indonesia

94.340

9.3

-9

10

Italy

67.863

6.7

9

11

Tây Ban Nha

39.543

3.9

-2

-9

Hoa Kỳ

30.739

3

-7

-9

Campuchia

17.891

1.8

25

35

Ấn Độ

9.701

1

6

-32

Thái Lan

9.329

0.9

16

42

Brazil

7.260

0.7

-16

-35

 

Từ năm 2013 đến nay, quý III mỗi năm, kim ngạch nhập khẩu giày dép của Mexico từ Việt Nam chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch nhập khẩu giày dép của Mexico từ thế giới. Riêng quý III năm 2017, kim ngạch đạt cao nhất cả giai đoạn, ứng với 99,87 triệu USD, tăng 13,36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch nhập khẩu giày dép của Mexico từ thế giới và từ Việt Nam

Đơn vị tính: nghìn USD

 

QIII/2013

QIII/2014

QIII/2015

QIII/2016

QIII/2017

Nhập khẩu giày dép của Mexico từ thế giới

266.420

315.329

300.676

296.482

310.548

Nhập khẩu giày dép của Mexico từ Việt Nam

79.155

86.965

84.165

88.101

99.876

 

Nguồn số liệu: ITC

Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Dương.