logo

Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp

Theo nghiên cứu của Chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả (VEEP), tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở nước ta còn rất lớn.

Tính theo ngành thì công nghiệp xi măng có thể tiết kiệm năng lượng đến 50%, công nghiệp gốm là 35%, ngành dệt, may mặc là 30%, công nghiệp thép là 20%... Lý do của việc sử dụng năng lượng lãng phí, kém hiệu quả có nhiều nguyên nhân như công nghệ lạc hậu, các thiết bị sản xuất cũ và chậm đổi mới, tỷ lệ hao hụt lớn khi vận hành. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn thờ ơ, chưa chú ý đúng mức đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bình Dương là một tỉnh sản xuất công nghiệp, toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp với diện tích hơn 10.560 ha và 12 cụm công nghiệp với diện tích là 807 ha với hơn 33.000 doanh nghiệp. Chính vì vậy việc thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, góp phần  sẽ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp, đóng góp vào mục tiêu chung của quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giảm cường độ năng lượng của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo tồn nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp trọng điểm.

 

Lễ khai mạc ngày hội tiết kiệm điện năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Nhận thấy được tầm quan trọng đó, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định về Chương trình hỗ trợ kiểm toán năng lượng và thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2012-2015; Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương các giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 đã giúp các doanh nghiệp có điều kiện được tham gia các chương trình về sản xuất sạch hơn có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Địa phương.

Sản xuất sạch hơn thật sự là giải pháp được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.  

 

Công nghệ đốt lò nung gạch bằng trấu tránh gây ô nhiễm môi trường

Sở Công Thương đã tăng cường tuyên truyền đến các doanh nghiệp, đến nay hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã nhận biết được ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; có khoảng 90% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Có khoảng 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn, đã thực hiện các bước sản xuất sạch hơn và những cơ sở này ước thực hiện tiết kiệm được từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phẩm, tùy vào mức độ lãng phí của các thiết bị và từng khu vực cụ thể. Có khoảng 45% doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016 -2020.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giai đoạn 2012-2015 Sở Công Thương đã triển khai nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho 44 doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 2,2 tỷ đồng (mức hỗ trợ 50 triệu đồng/doanh nghiệp) và hỗ trợ 23 doanh nghiệp thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng (mức hỗ trợ 70 triệu đồng/doanh nghiệp). Qua việc hỗ trợ, các doanh nghiệp đánh giá đã tiết kiệm được từ 10-20% mức tiêu thụ năng lượng so với trước đây.

Sở Công Thương kiểm tra cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị để giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành, các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đến nay đã có 240 báo cáo kiểm toán năng lượng, khoảng 280 báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm, kế hoạch năm gửi về Sở Công Thương. Bên cạnh đó, Sở Công Thương thành lập đoàn Thanh tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp (mỗi năm thanh tra khoảng 30 doanh nghiệp). Sở đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt hành chính một số doanh nghiệp đã vi phạm nhiều lần về không thực hiện một số quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (kiểm toán năng lượng định kỳ 3 năm/lần, chỉ định người quản lý năng lượng, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm, 5 năm).

Hiện nay, Bộ Công Thương đã ban hành một số Thông tư về định mức tiêu hao năng lượng trong các ngành: thép, nhựa, giấy, bia và nước giải khát; theo quy định của Thông tư thì đến thời điểm quy định mà các doanh nghiệp không đạt định mức tiêu hao năng lượng và không đưa ra được kế hoạch khả thi để đảm bảo các định mức theo lộ trình sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành. Do đó, để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời của pháp luật, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ đến hướng dẫn các doanh nghiệp cách thức tính toán mức tiêu hao năng lượng, báo cáo hàng năm theo quy định./.

Thanh Long - P.QLNL-SCT.

Các bài viết đã đăng