logo

Thép mạ kẽm Việt Nam bị Úc áp thuế chống bán phá giá tạm thời

Theo điều tra của Ủy ban Chống bán phá của Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc, thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam sẽ bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Ngày 31/5/2017, ADC đã thông báo quyết định sơ bộ và công bố Bản dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.

Cụ thể, trong việc xác định áp thuế chống bán phá giá, ADC sơ bộ xác định rằng, hàng hóa bị điều tra nhập khẩu từ Ấn Độ, Việt Nam và Malaysia có bị bán phá giá và hàng hóa bị bán phá giá này gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa Úc. Biên độ phá giá với Việt Nam được xác định từ <2% - 14,2%. Biên độ phá giá với Ấn Độ là 7,6% - 14,3%; với Malaysia là 14,5% - 16,5%.

Còn đối với việc xác định áp thuế chống trợ cấp, ADC xác định biên độ trợ cấp của các nhà sản xuất/xuất khẩu Việt Nam đều dưới mức tối thiểu; Biên độ trợ cấp của các nhà sản xuất/xuất khẩu Ấn Độ là từ 3,6% - 6,2%.

Căn cứ kết quả điều tra nêu trên, ADC đề xuất: Áp thuế chống bán phá giá với hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam (ngoại trừ một số doanh nghiệp bị đơn của Việt Nam đã được xác định là có biên độ phá giá tối thiểu [<2%]); áp thuế chống trợ cấp với hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ (không áp thuế chống trợ cấp với Việt Nam).

Theo quy định, nhằm đảm bảo ngăn chặn thiệt hại đáng kể với ngành sản xuất nội địa của Úc, biện pháp tạm thời sẽ được áp dụng cho sản phẩm bị điều tra ngay từ ngày 1/6/2017, trong khi vụ việc điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành cho đến khi ADC ban hành kết luận cuối cùng.

Các bên có liên quan được gửi các bản đệ trình đến ủy ban để phản hồi về Báo cáo về bản Dữ liệu trọng yếu trong vòng 20 ngày khi Báo cáo về bản Dữ liệu trọng yếu được công bố. Trên cơ sở xem xét bản đệ trình của các bên, ADC dự kiến sẽ báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đổi mới và Khoa học Australia về kết quả cuối cùng của vụ việc điều tra này trước ngày 15/7/2017. Bộ trưởng sẽ ra quyết định có áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp hay không, và mức độ áp thuế như thế nào.

Hồng Phúc - XTTM.