logo

Sở Công Thương tổ chức công bố kết quả đo cường độ điện trường

Ngày 21/6/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Uyên Hưng, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên tổ chức buổi công bố kết quả đo cường độ điện trường nhà ở, công trình, vật kiến trúc của các hộ dân xen kẹp giữa hai đường dây 500kV Sông Mây - Tân Định và 500kV Di Linh - Tân Định (đoạn qua phường Uyên Hưng, phường Tân Hiệp – thị xã Tân Uyên).

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại địa phương, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng cường độ điện trường đối với công trình, nhà ở của cá nhân, tổ chức đang sinh sống, sản xuất và làm việc trong phạm vi bị xen kẹp giữa 02 đường dây 500kV Sông Mây - Tân Định và 500kV Di Linh - Tân Định (đoạn qua hai phường Uyên Hưng và Tân Hiệp, thuộc địa bàn thị xã Tân Uyên). UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tiến hành đo đạc cường độ điện trường và công bố kết quả đến cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng biết để thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thanh Hà – PGĐ Sở Công Thương phát biểu tại buổi công bố

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương thành lập đoàn công tác tổ chức đo cường độ điện trường từ ngày 05/4/2018 đến ngày 11/4/2018 bằng máy đo điện từ trường đa dải tần do hãng ETS (Mỹ) sản xuất. Trong đó, đoàn đã thực hiện đo cường độ điện trường bên trong và bên ngoài nhà ở, công trình, vật kiến trúc của các tổ chức, cá nhân bị xen kẹp giữa hai đường dây (trường hợp có nhà ở, công trình xây dựng); đo cường độ điện trường tại điểm võng nhất thuộc các khoảng cột của hai đường dây (trường hợp đất trống, hoa màu, cây ăn trái...).

Công tác triển khai đo đạc cường độ điện trường nhà ở, công trình, vật kiến trúc của các hộ dân xen kẹp giữa hai đường dây 500kV Sông Mây - Tân Định và 500kV Di Linh - Tân Định được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm sớm xác định kết quả cường độ điện trường thực tế để công bố đến các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng được biết.

Quang cảnh buổi công bố kết quả đo cường độ điện trường

Kết quả đo đạc cường độ điện trường xác định tất cả các hộ gia đình, tổ chức có nhà ở, công trình xây dựng xen kẹp giữa hai đường dây 500kV Sông Mây - Tân Định và 500kV Di Linh - Tân Định (đoạn qua phường Uyên Hưng, Tân Hiệp) thuộc diện không hạn chế thời gian cho phép làm việc, do cường độ điện trường đo được tại tất cả các vị trí ở bên trong nhà nhỏ hơn 1 kV/m, ở bên ngoài nhà nhỏ hơn 5 kV/m; đồng thời, đều thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ di dời do khoảng cách theo phương nằm ngang giữa dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây 500kV nhỏ hơn 60 mét (thực tế khoảng cách dao động từ 37 - 50 mét).

Qua buổi công bố, tất cả bà con nhân dân đều phấn khởi, tin tưởng vào kết quả đo cường độ điện trường độc lập do Sở Công Thương thực hiện, từ đó bà con sẽ quyết định lựa chọn cho mình một trong hai phương án: đồng thuận di dời và nhận bồi thường cho toàn bộ diện tích đất ở, nhà ở hoặc làm đơn gửi Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên xin được xem xét ở lại và được bồi thường, hỗ trợ một phần cho diện tích đất ở, nhà ở bị hạn chế khả năng sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn công tác đo cường độ điện trường

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện:

Khoản 1, 2 Điều 7: Cường độ điện trường trong trạm điện có điện áp từ 220kV trở lên thì “Cường độ điện trường tại khu vực có người thường xuyên làm việc phải đảm bảo yêu cầu không được vượt quá 5 kV/m”; Khoản 4 Điều 13 quy định “Cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một (01) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một (01) mét”.

Điểm b Khoản 1 Điều 20: Bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không nhưng bị kẹp giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 500 kV trở lên khi “Khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây dẫn điện ≤ 60 mét”.

          Khoản 2 Điều 20: Trường hợp nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân có khoảng cách như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này và cường độ điện trường đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 13, nếu chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có văn bản đề nghị được ở lại gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện thì được xem xét ở lại và được bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất ở, diện tích nhà ở và công trình phụ phục vụ sinh hoạt như đối với đất ở, nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không theo quy định.

 

Công Danh - Phòng QLNL-SCT.

Các bài viết đã đăng