logo

Sở Công Thương: Thanh tra công tác tiết kiệm điện, an toàn điện của 8 DN sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018

Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2018, Sở Công Thương Bình Dương đã thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đoàn kiểm tra Sở Công Thương tại các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm

Mục đích công tác kiểm tra nhằm phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, giúp cho các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng điện an toàn trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Hiện nay, Đoàn đã kiểm tra 8/238 doanh nghiệp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua công tác thanh tại các doanh nghiệp cho thấy: các doanh nghiệp đều có thực hiện một số giải pháp tiết kiệm theo Chỉ thị số 34/CT-TTg  ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và thực hiện một số biên pháp đảm bảo an toàn điện theo quy định của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Về thực hiện tiết kiệm điện:

 Hiện nay các doanh nghiệp đang sử dụng và thay thế dần các loại đèn chiếu sáng cũ bằng các loại đèn tiết kiệm (đèn LED); lắp thêm biến tần cho các động cơ điện, không để các máy móc, thiết bị điện hoạt động không tải. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện của các doanh nghiệp còn một một số đơn vị chưa quan tâm và hiểu biết về lợi ích của việc tiết kiệm điện, nhất là đối với doanh nghiệp trong nước; được thành lập theo mô hình góp vốn gia đình, ít thuê mướn người lao động có chuyên môn nghiệp vụ; tài chính hạn hẹp, chi phí đầu tư thấp, sử dụng công nghệ lạc hậu (sản xuất thép), nên việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện chưa đạt hiệu quả cao. Do đó, một số đơn vị chưa thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 3năm/lần, chưa chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010; chưa xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm và 5 năm; chưa thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; chưa báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm, 5 năm.

Về thực hiện an toàn điện trong sản xuất:

Qua thực tế kiểm tra việc sử dụng điện trong các khu vực sản xuất của các doanh nghiệp cho thấy: về cơ bản các đơn vị đều có thực hiện một số quy định về an toàn điện, có quan tâm đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị  định kỳ để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, có quy trình vận hành tại các thiết bị điện, có trang bị bảo hộ lao động cho cá nhân người lao động làm việc tiếp xúc với điện, có gắn biển cảnh báo nguy hiểm “Điện áp cao”, có nội quy phòng cháy chữa cháy... Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định như: chưa ban hành các quy định sử dụng điện an toàn, quy trình xử lý sự cố về điện để áp dụng trong phạm vi của doanh nghiệp; sử dụng người lao động có tiếp xúc với điện chưa được tập huấn, sát hạch và cấp thẻ an toàn điện; công tác quản lý hồ sơ lưới điện trong các nhà máy của các doanh nghiệp chưa được các đơn vị cập nhật, lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định (hồ sơ thiết kế lưới điện, sơ đồ lưới điện …); một số đơn vị lưới điện đã cũ, không còn đảm bảo kỹ thuật, nhưng chưa được cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn.

Đoàn kiểm tra Sở Công Thương tại các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm

Nhìn chung qua công tác thanh tra cho thấy đa số các doanh nghiệp đều biết và thực hiện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg  ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Tuy nhiên, việc chấp hành đúng theo quy định của pháp luật thì đa số các doanh nghiệp đều chưa thực hiện đúng và đầy đủ. Nguyên nhân là do thời gian qua công tác thanh kiểm tra của Sở chủ yếu là nhắc nhở, hướng dẫn là chính, nên các doanh nghiệp còn lơ là trong việc chấp hành pháp luật. Mặc dù có thực hiện tiết kiệm điện, nhưng đa số các doanh nghiệp đều chưa hiểu và thực hiện đúng quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; có doanh nghiệp còn hiểu sai quy định sử dụng điện tiết kiệm là hạn chế không sử dụng điện, hoặc có doanh nghiệp còn cho rằng đã thực hiện tiết kiệm điện tối đa rồi không còn cách nào tiết kiệm điện hơn nữa, mà không hiểu rõ tiết kiệm điện là sử dụng điện đúng mục đích và hiệu quả nhất, không sử dụng thiết bị điện vô công (thiết bị vận hành nhưng không có sản phẩm). Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên thực hiện kiểm toán năng lượng theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện kiểm toán năng lượng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kiểm tra.

Đối với những doanh nghiệp đã được thanh kiểm tra nhắc nhở và đã cam kết khắc phục nhiều lần vẫn không thực hiện, Đoàn thanh tra của Sở kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định của Luật Điện lực và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Qua kết quả thanh tra: có 01 doanh nghiệp cố tình không thực hiện một số quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mặc dù đã được hướng dẫn, nhắc nhỡ và xin cam kết khắc phục nhiều lần, nhưng vẫn không thực hiện, nên Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính tham mưu trình Ủy ban nhân tỉnh ra quyết định xử phạt.

Tới đây, Đoàn kiểm tra của Sở tiếp tục kiểm tra việc sử dụng năng lượng trọng điểm tại các doanh nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương./. 

 

Nguồn: Thanh Hải – Thanh tra Sở.

Các bài viết đã đăng