logo

Công nghiệp

Quản lý an toàn hóa chất công nghiệp – một nhiệm vụ trọng tâm, cần đẩy mạnh trong thời gian tới

18/01/2016

Từ thực tế tình hình hoạt động hóa chất đang diễn ra trên địa bàn tỉnh và những hồi còi cảnh báo từ các vụ cháy nổ do hóa chất diễn ra trong thời gian qua, ngành Công Thương tỉnh Bình Dương xác định “Quản lý an toàn hóa chất công nghiệp” là một nhiệm vụ trọng tâm, cần đẩy mạnh trong thời gian tới.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2015

15/01/2016

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An ước đạt 60.710 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối

15/01/2016

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 08 năm 2015 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối.

Năm 2015, Bình Dương tiết kiệm hơn 253 triệu kWh điện

08/01/2016

Năm 2015, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Bình Dương 253.869.705 kWh (với tỷ lệ % tiết kiệm được so với điện thương phẩm là 3,16%).

Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2015

29/12/2015

Theo đó, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2015 là 161,026 tỷ kWh, tăng 10,47% so với năm 2014, trong đó mùa khô là 77,707 tỷ kWh và mùa mưa là 83,319 tỷ kWh. Công suất cực đại (Pmax) toàn quốc năm 2015 là 25.290 MW

Giá trị sản xuất công nghiệp Bình Dương năm 2015 tăng 15,8% so cùng kỳ

16/12/2015

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 đạt 217.211,6 tỷ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ, đạt 100,3% kế hoạch năm. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 65.951,5 tỷ đồng, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 151.260,2 tỷ đồng.

Tháng 11/2015 tỉnh Bình Dương tiết kiệm được 28.699.797 kWh

14/12/2015

Đến hết tháng 11/2015, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Bình Dương 227.220.366 kWh (với tỷ lệ % tiết kiệm được so với điện thương phẩm là 3,11%). Trong đó, chiếu sáng công cộng là 3.042.277 kWh, sản xuất công nghiệp là 187.363.362 kWh, cơ quan hành chính sự nghiệp là 5.038.832 kWh, thắp sáng sinh hoạt là 31.775.896 kWh.

Công tác an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

09/12/2015

Ngày 05/11/2015, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác an toàn tại các trạm chiết nạp LPG vào chai và cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

Giám sát chấn động nổ mìn tại Cụm mỏ Tân Đông Hiệp năm 2015

07/12/2015

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Sở Công Thương Bình Dương tiến hành giám sát chấn động nổ mìn tại Cụm mỏ Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hoạt động công nghiệp, thương mại năm 2015 trên địa bàn thị xã Thuận An tiếp tục ổn định, phát triển

07/12/2015

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 của thị xã Thuận An ước đạt 163.000 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 9% so với năm 2014. Trong đó, thành phần kinh tế trong nước đạt 50.231 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.