logo

Công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 8/2015 tăng 13,4% so cùng kỳ.

26/08/2015

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 8/2015 tiếp tục tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 18.461 tỷ đồng, tăng 4,8% so tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 5.804,9 tỷ đồng, tăng 3%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 12.656,1 tỷ đồng, tăng 5,7%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 8/2015 tăng 13,4% so cùng kỳ.

26/08/2015

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 8/2015 tiếp tục tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 18.461 tỷ đồng, tăng 4,8% so tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 5.804,9 tỷ đồng, tăng 3%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 12.656,1 tỷ đồng, tăng 5,7%.

Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện 6 tháng đầu năm 2015

05/08/2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện tỉnh đã tuyên truyền công tác tiết kiệm điện nói riêng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh như: Tuyên truyền trên đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn về an toàn điện, tiết kiệm điện và giá bán điện cho người thuê nhà ở ít nhất 02 ngày/tuần; Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân tham gia chiến dịch Giờ trái đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến 2020, định hướng đến năm 2030

03/08/2015

Ngày 03/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1012/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, phát triển các trung tâm logistics trở thành các trung tâm dịch vụ nòng cốt trong lưu thông và phân phối hàng hóa, phục vụ đắc lực cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 7/2015 tiếp tục tăng trưởng khá

30/07/2015

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 7/2015 tiếp tục tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 17.560,9 tỷ đồng, tăng 5% so tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 5.604,9 tỷ đồng, tăng 3,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 11.956 tỷ đồng, tăng 5,9%.

Một số trường hợp không áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

21/07/2015

Đó là đề nghị do Tổng cục Hải quan gửi Bộ Công Thương về việc đề xuất một số trường hợp không áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 06 tháng đầu năm 2015 tiếp tục ổn định và phát triển.

14/07/2015

Hầu hết các doanh nghiệp đều đã có đơn đặt hàng đến hết quý III/2015, những doanh nghiệp lớn đã ký hợp đồng đến hết năm 2015 với lượng đơn hàng các doanh nghiệp đã ký kết trong kỳ tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Những vướng mắc, khó khăn về vốn, thị trường, tiêu thụ hàng hóa từng bước được tháo gỡ.

Phân công quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh

02/07/2015

Ngày 15/6/2015, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định phân công quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất công nghiệp Bình Dương tháng 5/2015 tăng trưởng tốt

02/06/2015

Tháng 5 năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 16.587,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 5.555,7 tỷ đồng, tăng 3,9%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 11.032,2 tỷ đồng, tăng 6,7%.

Quy định trách nhiệm quản lý công trình lưới điện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện

20/05/2015

Vừa qua, ngày 13/5/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm quản lý công trình lưới điện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.