logo

Lễ khai mạc Ngày hội tiết kiệm điện năm 2017 tại tỉnh Bình Dương

Sáng ngày 20/5/2017 tại Công viên Văn hoá Thanh Lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực miển Nam (EVN SPC) tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội tiết kiệm điện năm 2017, tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương - Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Tiết kiệm điện năm 2017, ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miển Nam, ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ông Phan Thanh Lâm – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương và 700 đại biểu là lãnh đạo của các Sở, ngành liên quan, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 20/5/2017 tại Công viên Văn hoá Thanh Lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực miển Nam (EVN SPC) tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội tiết kiệm điện năm 2017, tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương - Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Tiết kiệm điện năm 2017, ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miển Nam, ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ông Phan Thanh Lâm – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương và 700 đại biểu là lãnh đạo của các Sở, ngành liên quan, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt để phát triển kinh tế xã hội tại 21 tỉnh/thành phố phía Nam, từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) xác định công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm thực hiện đúng Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả sẽ mang đến lợi ích cho mọi người, mọi nhà, mọi thành phần kinh tế trong xã hội; lợi ích này càng tăng cao khi toàn xã hội cùng chung sức tham gia thực hiện tiết kiệm điện. Trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền tiết kiệm điện theo định hướng xã hội hoá, EVN SPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên ký kết quy chế phối hợp với 05 tổ chức Hội/Đoàn thể tại các tỉnh, thành phố bao gồm: Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân trong việc thực hiện hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, cùng giám sát quá trình cung ứng điện và sử dụng điện.

Cùng đồng hành với ngành Điện, tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương triển khai thành công hoạt động xã hội hóa công tác vận động tuyên truyền tiết kiệm điện trong sinh hoạt và sản xuất. Cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã triển khai hiệu quả các mô hình doanh nghiệp, gia đình tiết kiệm điện, các hoạt động phối hợp đổi miễn phí, chương trình hỗ trợ giá đèn compact tiết kiệm điện, lắp đặt bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, tham gia tổ chức hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất và triển khai thường xuyên hoạt động truyền thông tiết kiệm điện.

Năm 2016 tỉnh Bình Dương đã tiết kiệm điện được hơn 280 triệu kWh, ứng với số tiền hơn 455 tỷ đồng. Qua đó góp phần cùng 21 đơn vị tại các tỉnh, thành phố phía Nam tiết kiệm hơn 1 tỷ 464 triệu kWh điện, tương ứng với số tiền tiết kiệm được là trên 2.350 tỷ đồng. Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, người dân tỉnh Bình Dương, và hoạt động phối hợp giữa Sở Công Thương cùng các cơ quan quản lý Nhà nước với Công ty Điện lực Bình Dương để tư vấn, hỗ trợ kiến thức tiết kiệm điện đến người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp; cuộc vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại tỉnh Bình Dương sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn, đúng với các yêu cầu trong Chỉ thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày hội Tiết kiệm điện năm 2017 tổ chức tại tỉnh Bình Dương - một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đông Nam Bộ, bao gồm những nội dung như: Lễ Khai mạc Ngày hội Tiết kiệm điện, Hội thảo Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giới thiệu mô hình, giải pháp tiết kiệm điện hay của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Hội thi Gia đình tiết kiệm điện; Hội thi Thanh niên tiết kiệm điện,… thể hiện sự đa dạng trong hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, qua đó giúp mọi người, mọi nhà cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện.

Lễ khai mạc Ngày hội Tiết kiệm điện năm 2017 hôm nay đánh dấu một bước chuyển mới trong chuỗi các hoạt động phối hợp tuyên truyền và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Điện lực miền Nam. Thông điệp của buổi lễ đó là “Hãy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” và “Sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu”.

Tại buổi lễ đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho 10 doanh nghiệp có thành tích tiết kiệm năng lượng, giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương cho 20 hộ gia đình có thành tích trong tiết kiệm năng lượng năm 2016, Tổng Công ty Điện lực miển Nam đã trao 9 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh nghèo hiếu học. Sau buổi lễ phát động đã diễn ra 02 hội thi: Hội thi Gia đình tiết kiệm điện do hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương chủ trì và Hội thi Thanh niên tiết kiệm điện do Tỉnh đoàn Bình Dương chủ trì.

Thanh Long - QLNL.