logo

Indonesia đã vận chuyển gỗ hợp pháp được chứng nhận trị giá hơn 1 tỷ euro sang EU

Indonesia đã vận chuyển gỗ và các sản phẩm gỗ hợp pháp trị giá hơn 1 tỷ euro sang EU kể từ khi hãng này bắt đầu được cấp giấy phép FLEGT cách đây một năm.

Giấy phép xác nhận sản phẩm tuân theo luật pháp có liên quan và tự động đáp ứng các yêu cầu của Quy định về gỗ của EU, trong đó cấm việc xếp các sản phẩm gỗ bất hợp pháp vào thị trường EU.

Chương trình cấp phép FLEGT là kết quả của Hiệp định Đối tác tự nguyện Indonesia-EU (VPA) về quản lý rừng, thực thi pháp luật và thương mại.

Indonesia và EU đang có những trao đổi chặt chẽ và thường xuyên để tăng cường hơn nữa hệ thống cấp phép, cùng nhau giải quyết một số vấn đề thực hiện thực tế được xác định là gỗ FLEGT của Indonesia nhập vào thị trường EU.

Trong khi đó, giám sát thị trường độc lập của FLEGT đã điều tra các nhà khai thác ở EU và nhận thấy phần lớn số người được hỏi hoan nghênh việc bắt đầu cấp phép FLEGT ở Indonesia.

Theo VPA, Indonesia đã thực hiện một hệ thống đảm bảo luật pháp về gỗ hợp pháp trên cả nước và các cải cách khác làm tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của các bên có liên quan trong ngành lâm nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Dương.

Các bài viết đã đăng