logo

Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất dành cho đối tượng quản lý

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất – Cục Hóa chất tổ chức khóa Huấn luyện Kỹ thuật An toàn hóa chất dành cho lãnh đạo và người quản lý hóa chất tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất – Cục Hóa chất tổ chức khóa Huấn luyện Kỹ thuật An toàn hóa chất dành cho lãnh đạo và người quản lý hóa chất tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tham dự khóa huấn luyện đợt này có 130 học viên là đại diện lãnh đạo và người quản lý hóa chất tại các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai giảng khóa huấn luyện

Tại khóa huấn luyện, cáo báo cáo viên của Cục Hóa chất và Sở Công Thương đã truyền tải đến học viên các kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hóa chất ngành công nghiệp như cho các như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý hóa chất ngành công nghiệp; yêu cầu về cơ sở vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; đăng ký sử dụng hóa chất; đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới; yêu cầu về lập, phê duyệt, xác nhận và thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; các quy định trong tồn trữ, bảo quản và vận chuyển hóa chất theo quy định; các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất…

Ông Văn Huy Vương – Phó Trưởng phòng Quản lý Tiền chất (Cục Hóa chất – Bộ Công  Thương) báo cáo tại khóa huấn luyện

Tại khóa huấn luyện, các học viên đặt nhiều câu hỏi cho Báo cáo viên và trao đổi, thảo luận rất sôi nổi các vấn đề đang gặp khó khăn trong việc quản lý về hóa chất tại các doanh nghiệp

Toàn cảnh khóa huấn luyện Kỹ thuật an toàn hóa chất

Khóa huấn luyện diễn ra trong 02 ngày. Sau khóa học, các học viên được kiểm tra sát hạch và được Giấy chứng nhận huấn luyện cho những học viên có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. Trong thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương sẽ thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn hóa chất./.

Hữu Thuận - KTAT-MT.