logo

Họp thỏa thuận: Hướng tuyến đường dây 220kV Tân Sơn Nhất – Thuận An và Hướng tuyến lộ ra 110kV của trạm biến áp 500kV Tân Uyên

Ngày 11/5/2017, tại Văn phòng Sở Công Thương, Phó Giám đốc Sở Công Thương – Nguyễn Văn Hữu đã chủ trì cuộc họp cùng các đơn vị liên quan về việc thỏa thuận địa hướng tuyến đường dây 220kV Tân Sơn Nhất – Thuận An và hướng tuyến lộ ra 110kV của trạm biến áp 500kV Tân Uyên.

Ngày 11/5/2017, tại Văn phòng Sở Công Thương, Phó Giám đốc Sở Công Thương – Nguyễn Văn Hữu đã chủ trì cuộc họp cùng các đơn vị liên quan về việc thỏa thuận địa hướng tuyến đường dây 220kV Tân Sơn Nhất – Thuận An và hướng tuyến lộ ra 110kV của trạm biến áp 500kV Tân Uyên.

Tham dự buổi họp có Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Công ty Điện lực Bình Dương, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 5.

Việc đầu tư đường dây trên là cần thiết nhằm mục đích chống quá tải đường dây 110kV Long Bình – Thủ Đức, Bình Hòa – Khánh Bình, đảm bảo tiêu chí N-1, chống quá tải nguồn cấp cho lưới điện 110kV trong khu vực thị xã Dĩ An và khu vực lân cận, nhằm khai thác tải trạm 500kV Tân Uyên, cung cấp nguồn cho các trạm 110kV khu vực thuộc tỉnh Bình Dương, nâng cao độ tin cậy, an toàn vận hành và giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực.

Công trình lộ ra 110kV của trạm biến áp 500kV Tân Uyên dự kiến xây dựng các đường dây 110kV sau: Xây dựng đường dây 100kV 2 mạch chiều dài khoảng 3km, xuất phát từ TBA 500kV Tân Uyên đến điểm đấu nối thuộc đường dây 110kV Bình Hòa – Khánh Bình hiện hữu. Xây dựng đường dây 110kV 4 mạch chiều dài khoảng 15,2km, xuất phát từ từ TBA 500kV Tân Uyên đến điểm đấu nối thuộc đường dây 220-110kV hiện hữu Long Bình – Thủ Đức.

Đường dây 220kV Tân Sơn Nhất – Thuận An đọa đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương dự kiến dài khoảng 4,5km, đi qua các phường Vĩnh Phú, Bình Hòa của thị xã Thuận An. Trạm biến áp 220kV Thuận An hiện hữu dự kiến sẽ mở rộng thêm một ngăn lộ với diện tích khoảng 2796m2.

Sau khi các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, bổ sung bản vẽ mặt bằng vị trí trạm và đường dây đấu nối có thỏa thuận của chủ đầu tư và địa phương, Sở Công Thương sẽ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Thanh Long -.