logo

Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu mô hình, giải pháp tiết kiệm năng lượng hay của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”

Ngày nay, nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở nước ta đang gia tăng mạnh mẽ, trong bối cảnh đang phải phấn đấu vượt qua những thách thức to lớn về nguy cơ hủy hoại môi trường, nguồn tài nguyên năng lượng truyền thống (như: than, dầu khí, thủy điện...) ngày càng khan hiếm, thì chủ đề “tiết kiệm năng lượng” càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có thể khẳng định rằng, tiết kiệm năng lượng là giải pháp lựa chọn đầu tư phát triển năng lượng tối ưu nhất (chi phí thấp, hiệu quả cao), đáp ứng được các tiêu chí trong chính sách phát triển bền vững.

Ngày nay, nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở nước ta đang gia tăng mạnh mẽ, trong bối cảnh đang phải phấn đấu vượt qua những thách thức to lớn về nguy cơ hủy hoại môi trường, nguồn tài nguyên năng lượng truyền thống (như: than, dầu khí, thủy điện...) ngày càng khan hiếm, thì chủ đề “tiết kiệm năng lượng” càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có thể khẳng định rằng, tiết kiệm năng lượng là giải pháp lựa chọn đầu tư phát triển năng lượng tối ưu nhất (chi phí thấp, hiệu quả cao), đáp ứng được các tiêu chí trong chính sách phát triển bền vững.

Chính vì vậy nên từ nhiều năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” trên phạm vi cả nước. Trong đó, Sở Công Thương cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 về việc phê duyệt “Chương trình hỗ trợ kiểm toán năng lượng và thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015” và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành sản xuất công nghiệp hiện nay còn rất lớn. Vì vậy, hôm nay ngày 19/5/2017  tại Công viên Văn hoá Thanh Lễ, Sở Công Thương đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miển Nam tổ chức Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu mô hình, giải pháp tiết kiệm năng lượng hay của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ông Nguyễn Phước Đức – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miển Nam, Ông Phan Thanh Lâm – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương và 100 đại biểu là lãnh đạo của Sở, ngành và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo mong muốn tất cả doanh nghiệp cùng với các cấp các ngành của tỉnh, tiếp tục hưởng ứng “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và gắn kết hài hòa mục tiêu “Tăng trưởng sản xuất - với Chấp hành tốt quy định của pháp luật”.

Riêng tại Bình Dương qua 3 năm triển khai hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chương trình ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, đã hỗ trợ 44 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng với với tổng số tiền hỗ trợ 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng cho 23 doanh nghiệp với số tiền hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu các công nghệ tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng sạch, hiệu quả như: sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời; sử dụng máy biến tần; chiếu sáng công nghệ Led; giải pháp điện mặt trời, nhiều doanh nghiệp cũng đã trình bày các tham luận; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về hiệu quả thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.  

Tại buổi hội thảo đã trao giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương cho 04 doanh nghiệp có ý tưởng, giải pháp tiết năng lượng. Hội thảo Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu mô hình giải pháp tiết kiệm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương” chính là cầu nối cần thiết để kết nối giao thương, triển khai ứng dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua đó, phấn đấu có thể tiết giảm tối thiểu 3 đến 10% tổng mức tiêu thụ năng lượng cho các doanh nghiệp tại Bình Dương hàng năm./.

 

Thanh Long - QLNL.