logo

Hội thảo “Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà – Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2019”

Với mong muốn phát triển các dự án điện mặt trời nói chung và điện mặt trời lắp mái nhà nói riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 20/3/2019, Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức Hội thảo “Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà – Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2019” với sự tham gia của 200 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo “Thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam”

Buổi hội thảo nhằm giới thiệu các chính sách liên quan, hướng dẫn thủ tục đấu nối lưới điện, cơ chế mua bán điện từ hệ thống điện mặt trời, giới thiệu công nghệ - kỹ thuật lắp đặt, chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án thực tế...

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh và có tốc độ phát triển phụ tải điện rất cao so với các nước trong khu vực, theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII)thì từ năm 2011 đến năm 2030, tổng sản lượng điện sẽ tăng từ 4 đến 7 lần so với mức cơ sở. Dự báo đến năm 2023, hệ thống điện sẽ thiếu hụt một khoảng rất lớn, vào khoảng 12 tỷkWh, chiếm 5% so với nhu cầu của cả nước (gần bằng sản lượng điện cung cấp cho tỉnh Bình Dương tiêu thụ trong 01 năm).

Ông Nguyễn Văn Dành – Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội thảo

Chính vì vậy, để bảo đảm nguồn cung cấp điện, một trong những giải pháp được Chính phủ đặt ra là phát triển Điện mặt trời đạt 1GWp (Giga Watt Pít) vào nằm 2020, hướng tới mở rộng ứng dụng việc năng lượng tái tạo, với mục tiêu đạt 6% tổng lượng điện sản xuất vào năm 2030.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số văn bản pháp lý về điện mặt trời như: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2017/TT-BCT (cùng năm 2017) quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, trong đó bao gồm các dự án điện mặt trời lắp mái. Đây là các bước đi hết sức cụ thể để hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư triển khai các dự án điện mặt trời tại Việt nam, trong đó có điện mặt trời lắp mái.

Mới đây, Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg để tháo gỡ các vướng mắc về điện mặt trời áp mái.

 

Tại hội thảo, các báo cáo viên đã cung cấp nhiều nội dung thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển các dự án điện mặt trời. Cụ thể như các chính sách liên quan, hướng dẫn thủ tục đấu nối lưới điện, cơ chế mua  án điện từ hệ thống điện mặt trời; giới thiệu công nghệ - kỹ thuật lắp đặt và chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án điện mặt trời đã triển khai trong thực tế…Qua đó, giúp các tổ chức, đơn vị nắm bắt các cơ chế khuyến khích phát triển, quy trình vận hành cũng như tiện ích đem lại trong phát triển các dự án điện mặt trời nói chung và điện mặt trời lắp mái nói riêng, góp phần tiến tới việc chủ động đảm bảo nguồn cung cấp điện quốc gia./.

Thanh Long - P.QLNL-SCT.