logo

Hiệp hội da giày Bình Dương đổi tên

Sáng ngày 13-4, Hiệp hội Da Giày tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023) tại trụ sở Công ty Liên Anh số 189/8 Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tham dự Đại hội có Đại diện Sở Nội vụ, Đại diện Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp, cùng 15 hội viên Hiệp hội.

Đại hội Hiệp hội Da Giày Túi Xách Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ II ( 2018-2023)

Tại đại hội, Hiệp hội đã đổi tên thành Hiệp hội da giày – Túi xách tỉnh Bình Dương; và thống nhất Nhiệm kỳ Đại hội là 5 năm (2018 – 2023).

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành, ông Nguyễn Quang Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Nam Bình làm Chủ tịch Hiệp hội. LFA được thành lập với 05 thành viên ban chấp hành nhiệm kỳ, 02 thành viên ban kiểm tra.

Ban Chấp hành Hiệp hội Da giày - Túi xách nhiệm kỳ II (2018 – 2023)

Phát biểu tại Đại hội, Đại diện Sở Nội vụ góp ý và hướng dẫn Ban Chấp hành Đại hội nhiệm kỳ II hoàn thành các thủ tục cần thiết gửi Sở Nội vụ tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định công nhận kết quả Đại hội, công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Da giày - Túi xách nhiệm kỳ II và công nhận Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng chỉ đạo Hiệp hội hàng năm phải gửi báo cáo về Sở Nội vụ các hoạt động của Hiệp hội như Tổ chức Hiệp hội, số lượng hội viên, các hoạt động chuyên môn, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đại diện Sở Công Thương cũng chỉ đạo Hiệp hội thực hiện tốt các nhiệm vụ sau để tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội:

  • Thứ nhất, Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối để liên kết các doanh nghiệp với nhau, để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, ổn định thị trường xuất khẩu đã có, tìm kiếm thị trường mới.

  • Thứ hai, Nâng cao năng lực bộ máy lãnh đạo các hiệp hội, củng cố Hiệp hội phát triển mạnh, từ đó tạo sức hút cho nhiều doanh nghiệp da giày – túi xách đăng ký tham gia vào Hiệp hội.  

- Thứ ba, Nâng cao năng lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp hội viên thông qua các buổi hội thảo chuyên đề, hội thảo phổ biến các văn bản pháp luật mới; Thông qua website của Hiệp hội cung cấp các thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp như: Thông tin về các Hội chợ triển lãm, Hội thảo chuyên ngành; Thông tin và tài liệu về các Hiệp định Thương mại tự do; Cập nhật giá các nguyên phụ liệu chuyên ngành da giày – túi xách, các thông tin về các nhà cung cấp nguyên vật liệu, hay khách hàng tìm năng…

  • Thứ tư, Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ban ngành địa phương để đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Hiệp hội cũng như trong quá trình hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp hội viên.

  • Thứ năm, Thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ và hoạt động của Hiệp hội da giày – túi xách Bình Dương nhiệm kỳ II mà Đại hội đã thông qua.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hỗ trợ cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ phục vụ quản trị sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm nhất là sản phẩm trong ngành Dệt may – Da giày.  Do đó, Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công đã chia sẽ thông tin về chương khuyến công, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong năm 2018 để các doanh nghiệp trong Hiệp hội nắm được thông tin và có định hướng xây dựng kế hoạch tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ.

Đại Dương - P.QLCN-SCT.

Các bài viết đã đăng