logo

Đại hội Hiệp hội Gốm sứ nhiệm kỳ III ( 2018-2023)

Chiều 31-05, Hiệp hội Gốm sứ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Trung tâm Minh Sáng Plaza, 888 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương.

Tham dự Đại hội có Đại diện Sở Nội vụ, Đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và các hội, hiệp hội ngành hàng cùng 19 hội viên Hiệp hội Gốm sứ.

 

Đại hội Hiệp hội Gốm sứ nhiệm kỳ III ( 2018-2023)

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023, ông Lý Ngọc Bạch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cường Phát được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội gốm sứ Bình Dương. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 5 thành viên đã đề ra nhiệm vụ là tiếp tục duy trì, thực hiện những mục tiêu chiến lược đã đặt ra trong nhiệm kỳ trước với những nội dung trọng tâm, tiếp tục nổ lực để phát triển mạnh mẽ hơn nữa; hiệp hội tiếp tục hoạt động hiệu quả, giúp các doanh nghiệp đạt kết quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Ban Chấp hành Hiệp hội Gốm sứ nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

Phát biểu tại Đại hội, Đại diện Sở Nội vụ đã hướng dẫn Ban Chấp hành Đại hội nhiệm kỳ III hoàn thành các thủ tục cần thiết gửi Sở Nội vụ để Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định công nhận kết quả Đại hội, công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Gốm sứ nhiệm kỳ III và công nhận Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng chỉ đạo Hiệp hội hàng năm phải gửi báo cáo về Sở Nội vụ các hoạt động của Hiệp hội như Tổ chức Hiệp hội, số lượng hội viên, các hoạt động chuyên môn, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám Đốc Sở Công Thương đã chỉ đạo Hiệp hội tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội và thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội Hiệp hội Gốm sứ Bình Dương nhiệm kỳ III đã thông qua.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng khuyến khích Hiệp hội tiếp tục giới thiệu, vận động, hỗ trợ các nghệ nhân trong ngành gốm sứ thực hiện các thủ tục để được công nhận là Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân  nhân dân.

 

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám Đốc Sở Công Thương tặng hoa cho ông Lý Ngọc Minh – Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ nhiệm kỳ I và II

Đại Dương - P.QLCN-SCT.

Các bài viết đã đăng