logo

Công tác kiểm tra tiết kiệm điện và an toàn điện năm 2017

Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2017, Giám đốc Sở Công Thương đã ra quyết định số 57/QĐ-SCT ngày 18/4/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm

Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2017, Giám đốc Sở Công Thương đã ra quyết định số 57/QĐ-SCT ngày 18/4/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. Sau khi Quyết định được ban hành Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập đề cương và gửi quyết định kiểm tra đến các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm biết theo quy định và đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo nội dung đề cương của đoàn kiểm tra đã gửi, để đoàn kiểm tra làm việc nhanh chóng và hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

Thực hiện kế hoạch, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra được 10/37 doanh nghiệp. Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy tình hình chấp hành pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp được kiểm tra như sau: Có 02/10 doanh nghiệp là có báo cáo bằng văn bản theo nội dung đề cương kiểm tra; 02/10 doanh nghiệp đã ký hợp đồng và đang tiến hành thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, còn lại 08/10 doanh nghiệp chưa thực hiện; 09/10 doanh nghiệp chưa được tập huấn và chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định; 10/10 doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm, 5 năm và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm theo quy định. 

Hình ảnh Đoàn kiểm tra đang làm việc tại doanh nghiệp 

Về Công tác an toàn điện trong sản xuất theo quy định tại Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện tại một số doanh nghiệp chưa được thực hiện tốt như: sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và cấp chứng chỉ, chứng nhận về an toàn điện đối với người làm việc, tiếp xúc với điện; chưa xây dựng quy trình xử lý sự cố, tai nạn về điện…

Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp đều biết và thực hiện một số biện pháp để tiết kiệm điện và an toàn điện như: sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, sử dụng biến tần đối với các thiết bị động cơ điện, lắp đặt tụ bù công suất, sử dụng điện vào giờ thấp điểm để tiết kiệm chi phí; sử dụng người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật điện để quản lý, sửa chữa lưới điện trong quá trình sản xuất.

Để chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra kiên quyết xử lý đối với những doanh nghiệp cố tình không chấp hành quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu. Đối với những doanh nghiệp chưa được kiểm tra, hướng dẫn đoàn kiểm tra sẽ báo cáo cấp trên xem xét cho doanh nghiệp thời hạn cam kết thực hiện và tổ chức phúc tra để đảm bảo việc thực hiện nghiệm chỉnh pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn điện của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra đang làm việc tại doanh nghiệp 

 

Thanh Hải - Thanh tra Sở.