logo

Chưa xem xét tăng giá điện

Mặt hàng điện và xăng dầu có vai trò hết sức quan trọng vì đây cũng là đầu vào của rất nhiều mặt hàng khác, không những vậy nó còn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và cả đời sống của tất cả mọi người dân. Chính vì vậy, việc tăng giá điện cần phải được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Về thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương, nếu EVN đề xuất về vấn đề tăng giá điện thì Bộ Công Thương cần phải phối hợp với Bộ Tài chính cũng như một số đơn vị có liên quan xem xét hết sức kỹ lưỡng ,và nếu vượt thẩm quyền của mình thì phải trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với mặt hàng xăng dầu, về cơ bản đã và đang phát triển theo quy luật của thị trường thể hiện: công khai minh bạch, nguồn cung xăng dầu nhiều, tính cạnh tranh cao. Cho đến nay, đã có 28 đầu mối được phép trực tiếp nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam và cạnh tranh lành mạnh. Hiện việc điều hành giá xăng dầu đang căn cứ theo Thông tư 84, được đánh giá là có nhiều nguồn cung và công khai, minh bạch. Theo đó, cứ 15 ngày một lần, Liên Bộ xét giá xăng dầu dựa trên công thức đã được tính toán giữa thuế, phí và giá trung bình 15 ngày theo giá của thị trường mặt sàn tại Singapore.

Liên quan đến Quỹ bình ổn xăng dầu, theo Nghị định 83, mục đích của Quỹ bình ổn xăng dầu này không phải tiền của Nhà nước hay bất cứ doanh nghiệp nào mà đây là phần trích trong Quỹ để khi có sự tăng giá đột ngột ở nước ngoài, sẽ tránh được những cú sốc cho người tiêu dùng, cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

Trong suốt thời gian vừa qua, việc phối hợp giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, đã mang lại hiệu quả rất tốt, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, trong thời gian vừa qua rất nhiều người cho rằng đã đến lúc không nên sử dụng quỹ này nữa, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, sẽ tiếp tục xem xét và bản thân Thứ trưởng cũng không muốn có Quỹ bình ổn này nữa, nhưng trong thời điểm này, để đáp ứng các mục tiêu đề ra, vẫn cần thực hiện theo đúng tinh thần, nội dung của Nghị định 83 của Chính phủ.

Cũng liên quan đến chính sách thuế bảo vệ môi trường, trong đó có thu từ DN xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, cơ chế chính sách thuế Bảo vệ môi trường là khung do Quốc hội ban hành, còn mức cụ thể do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Hiện nay, khung từ 1.000-4.000 đồng/lít. Chúng tôi dự kiến báo Chính phủ, Quốc hội tăng khung này lên khi xem xét Thuế Bảo vệ môi trường. Đây là khoản thu làm tăng thu NSNN khi thu khoản này giúp cơ cấu lại thu ngân sách, trong bối cảnh thuế NK xăng dầu về 0%.

Hiện nay, giá xăng dầu của chúng ta là thấp nhất so với các nước có cùng đường biên giới với Việt Nam. Nên Thuế Bảo vệ môi trường cũng góp phần cho việc quản lý xăng dầu và hạn chế tình trạng buôn lậu qua biên giới. Phải xem xét lợi ích DN và người dân, và tác động chung của nó đến lạm phát thế nào. Đây là những tác động mà chúng tôi cho rằng, khi quyết định về mức thuế BVMT cụ thể phải tính toán đầy đủ các yếu tố đó, để các cấp có thẩm quyền xem mức thuế cụ thể.

Hồng Phúc - XTTM.