logo

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 02/2018

Tháng 02 năm 2018 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán. Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, đa số các doanh nghiệp có số lao động trở lại làm việc đạt trên 90%, các doanh nghiệp, hiệp hội tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ các đơn hàng sản xuất.

Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 21,93% so với tháng trước và giảm 8,85% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 11,92% so với tháng trước và giảm 8,85% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,09% so với tháng trước và giảm 8,64% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 23,94% so với tháng trước và giảm 1,61% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 14,74% so với tháng trước và giảm 23,89% so với cùng kỳ.

Lũy kế 02 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,58% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 9,53% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,82% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,14% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 9,98% so với cùng kỳ.

Trong tháng 02/2018, có 07/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: sắt thép thô (+18,2%), thiết bị bán dẫn (+12,1%), sắt thép cán (+4,7%),... và có 18/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ như: gỗ cưa, gỗ xẻ, gỗ dán, váp ép và các vật liệu tương tự (+23,1%), thép thanh, thép ống (-22,9%), Sản phẩm bằng gỗ (gường, tủ, bàn, ghế) (-14,7%),...

Hưng Thảo – P.KHTCTH-SCT.

Các bài viết đã đăng