logo

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 01/2018 tăng 24,19% so với cùng kỳ

Tháng 01 năm 2018, các doanh nghiệp tập trung sản xuất để phục vụ Tết Nguyên Đán cũng như để hoàn thành các đơn hàng.

Vì vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2018 tăng trưởng khá, dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,13% so với tháng trước, tăng 24,19% so với cùng kỳ.

Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 7,17% so với tháng trước và tăng 39,45% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến,chế tạo tăng 5,16% so với tháng trước và tăng 24,31% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,04% so với tháng trước và tăng 26,97% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 3,64% so với tháng trước và tăng 7,75% so với cùng kỳ.

Trong tháng 01/2018, có 23/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với tháng trướcvà 02/25 sản phẩm giảm so với tháng trướclà sữa và kem chưa cô đặc các loại (-6,78%); thức ăn cho thuỷ sản (-1,74%). Có 25/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ trong đó các sản phẩm tăng cao như: sơn hóa học (+59,07%), sữa và kem dạng bột các loại (+43,89%), sợi (+42,75%), thiết bị bán dẫn (+40,05%),...

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.