logo

Bộ Công Thương ban hành Quy định mới về ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BCT và 04/2018/TT-BCT vào ngày 30/03/2018 và 02/4/2018 Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018 và Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm  có xuất xứ từ các nước Asean.

* Thông tư 03/2018/TT-BCT quy định rõ đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

- Mặt hàng muối: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thươngnhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

- Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu

  • Về thơi điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước
  • Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018:

    * Thông tư 04/2018/TT-BCT quy định: không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN; đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D theo quy định của pháp luật hiện hành. Mã số hàng hóa của mặt hàng muối và trứng gia cầm quy định cụ thể như sau:

Thông tư này cũng quy định thuế suất nhập khẩu mặt hàng muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tư 03/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14/5/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Thông tư 04/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 17/5/2018.

Nguồn: Thạnh Mỹ - XTTM.

Các bài viết đã đăng