logo

Bình Dương: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 8,16%

Tháng 4 năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tăng 8,16% so với tháng trước và tăng 12,38% so cùng kỳ.

Tháng 4 năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tăng 8,16% so với tháng trước và tăng 12,38% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 0,25% so với tháng trước và giảm 10,62% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,46% so với tháng trước và tăng 12,9% so cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,02% so với tháng trước và tăng 1,28% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 5,19% so với tháng trước và tăng 0,3% so cùng kỳ.

Lũy kế 04 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,91% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 2,24% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,16% so cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,67% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 0,12% so cùng kỳ.

Trong tháng 4/2018, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so cùng kỳ như: xe đạp (+138%), thiết bị bán dẫn (+36,7%), thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) (+24,4%), thép thanh, thép ống (+22,1%), sắt thép thô (+70,1%)... Có 02 sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so cùng kỳ đá xây dựng khác (+10,6%), thức ăn cho gia súc (+14,7%).

 

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.

Các bài viết đã đăng