logo

Bình Dương: Chỉ số công nghiệp tháng 5 tăng 6,37%

Tháng 5 năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tăng 6,37% so với tháng trước và tăng 13,5% so cùng kỳ.

Tháng 5 năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tăng 6,37% so với tháng trước và tăng 13,5% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 1,13% so với tháng trước và giảm 4,92% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,33% so với tháng trước và tăng 14,07% so cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,92% so với tháng trước và tăng 6,55% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11,12% so với tháng trước và giảm 7,55% so cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,2% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 2,4% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,57% so cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,43% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 6,18% so cùng kỳ.

Trong tháng 5/2018, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so cùng kỳ như: xe đạp (+82,2%), sắt thép cán (+42,9%), sơn hóa học (+22,2%), quần áo các loại (+18,2%), thép thanh, thép ống (+17,2 %)... Có 04 sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so cùng kỳ thức ăn cho gia súc (-7,5%), đá xây dựng khác (-4,9%), sắt thép thô (-2,9%), sữa và kem chưa cô đặc các loại (-0,1%).

Hưng Thảo - P.KHTCTH-SCT.

Các bài viết đã đăng