logo

Bình Dương: Chỉ số công nghiệp 06 tháng tăng 8,86%

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2018 tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng ổn định và phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp 06 tháng đầu năm 2018 ước tăng 8,86% so cùng kỳ.

Trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 5,94% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,15% so cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,58% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 6,18% so cùng kỳ.

Riêng tháng 06 năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9% so với tháng trước và tăng 16,53% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 0,16% so với tháng trước và giảm 13,8% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,98% so với tháng trước và tăng 18,06% so cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,54% so với tháng trước và tăng 15,43% so cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 4,9% so với tháng trước và giảm 0,44% so cùng kỳ.

Trong 06 tháng đầu năm 2018, có 20/24 sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có 2/20 sản phẩm đạt mức tăng trưởng trên 10%, 04 sản phẩm có mức tăng trưởng giảm. Một số ngành hàng có chỉ số tăng cao so với cùng kỳ như: Xe đạp khác (+32,1), Thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) (+13,8%), Thức ăn cho thuỷ sản (+8,6%),...

Hưng Thảo – P.KHTCTH.

Các bài viết đã đăng