logo

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm: Xu hướng thiết kế logo quảng cáo và thiết kế bao bì sản phẩm” trong 2 ngày 27 và 28/7, tại Đà Nẵng

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm: Xu hướng thiết kế logo quảng cáo và thiết kế bao bì sản phẩm” trong 2 ngày 27 và 28/7, tại Đà Nẵng

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các xu hướng thiết kế hiện đại, đáp ứng yêu cầu thị trường tại các thị trường xuất khẩu. Từ đó, xác định lại vai trò của thiết kế trong hoạt động của doanh nghiệp; các bước để nghiên cứu thị trường và xác định mục tiêu, ý tưởng thiết kế. Các chuyên gia thiết kế cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lên quy trình thiết kế bao vì sản phẩm trong đó gồm tên gọi, chất liệu, hình ảnh, quy cách và thiết kế đồ họa.

Tuy nhiên, để phát triển thiết kế đạt đến mức là nhân tố chiến lược của công ty, thì doanh nghiệp trước hết phải sở hữu những sản phẩm chất lượng. Nếu sản phẩm của doanh nghiệp chất lượng không tốt thì thiết kế sẽ không hữu ích. Nếu sản phẩm tốt và giá thành vừa phải thì hãy nghĩ đến việc hoàn thiện và thay đổi, làm mới thiết kế, bởi một thiết kế sáng tạo sẽ làm gia tăng giá trị cho các sản phẩm. Trên hết, thiết kế là một khoản đầu tư chứ không phải là một khoản chi phí”.

Dù thiết kế hiện giữ vai trò rất lớn đối với sự thành công của sản phẩm, nhưng doanh nghiệp Việt Nam là chưa có tư duy thiết kế sản phẩm, hoặc nếu có thì cũng chưa được chú trọng. Vì vậy, khi xếp cạnh sản phẩm của các quốc gia khác với chất lượng tương đương thì sản phẩm của doanh nghiệp Việt vẫn chưa được lựa chọn.

Phú An.