logo

Bình Dương có 03 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia

Năm 2015 là năm đầu tiên tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp Quốc gia. Chương trình này do Bộ Công Thương chủ trì và giao cho Cục Công nghiệp địa phương làm đầu mối thực hiện. Kết quả tham gia bình chọn tỉnh Bình Dương được công nhận 03 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Năm 2015 là năm đầu tiên tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp Quốc gia. Chương trình này do Bộ Công Thương chủ trì và giao cho Cục Công nghiệp địa phương làm đầu mối thực hiện trên cơ sở hồ sơ sản phẩm đã được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực Bắc – Trung – Nam.

Tham gia bình chọn lần này tỉnh Bình Dương gửi 05 sản phẩm tham dự dựa trên các sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2014 (sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực phải đoạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và cấp khu vực). Kết quả tham gia bình chọn tỉnh Bình Dương được công nhận 03 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia cụ thể như sau:

TULIPAN SET
Đơn vị: Công ty TNHH TM - SX - XNK Tuấn Linh
Địa chỉ1/65B, KP Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương

 

BÀN MÂY XẾP
Đơn vị: Công ty cổ phẩn SX - TM Quang Minh
Địa chỉ: Khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương

 

BỘ BÀN ĐÔN GHẾ NGỒI 2 CHỨC NĂNG
Đơn vị: HTX mây tre lá Ba Nhất
Địa chỉ: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận, các cơ sở, đơn vị trên được ưu tiên xem xét hỗ trợ kinh phí Khuyến công quốc gia và kinh phí Khuyến công địa phương để phát triển sản xuất sản phẩm theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ về Khuyến công.

Dự kiến năm 2016 tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu theo 2 cấp (cấp huyện, cấp tỉnh). Những sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh (chọn một số sản phẩm) sẽ đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực. Nay Sở Công Thương thông báo đến quý Doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia bình chọn lên kế hoạch sản xuất chuẩn bị sản phẩm, hồ sơ tham gia bình chọn cấp huyện, và cấp tỉnh (theo Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương) hoặc liên hệ Trung tâm Khuyến công để được hướng dẫn cụ thể cho việc tham gia bình chọn năm 2016./.

Hữu Lợi - TTKC.

Các bài viết đã đăng