logo

Thông báo về việc đăng ký tham gia bình ổn thị trường thiết yếu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sở Công Thương vừa ban hành Công văn số 1521/SCT-QLTM về việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường (BOTT) năm 2018. Các doanh nghiệp tham gia chương trình, cần đăng ký trước ngày 30-10-2017, tại Sở Công Thương.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đối với các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương; để đảm bảo dự trữ đủ lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, Sở Công Thương Bình Dương ban hành công văn số 1521/SCT-QLTM ngày 03/10/2017 về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2018 với nội dung các doanh nghiệp đăng ký tham gia như sau:

1. Xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu tham gia chương trình bình ổn thị trường, chủ yếu tập trung cho giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (có biểu mẫu đính kèm theo), gồm:

- Tổng mức dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường trong cả năm 2018;

- Mức dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán (từ đầu tháng 01/2018 đến hết tháng 04/2018).

2. Về việc tổ chức bán hàng lưu động các mặt hàng thiết yếu tham gia bình ồn thị trường:

- Tích cực phát triển hệ thống phân phối và tăng số điểm bán hàng lưu động bình ổn thị trường; chú trọng phát triển điểm bán tại các chợ truyền thống, khu, cụm công nghiệp, khu lưu trú công nhân, khu vực nông thôn và các huyện phía Bắc trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường đến các bếp ăn tập thể.

- Hình thành các điểm bán hàng cố định, thường xuyên ở địa bàn nông thôn.

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức các điểm bán hàng lưu động và gửi danh sách cho Sở Công Thương tổng hợp, theo dõi.

* Hạn đăng ký tham gia trước ngày 30/10/2017 và vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương, điện thoại: 0274.3820.767 để biết thông tin cụ thể.

File đính kèm: - Công văn

                        - Biểu mẫu tổng hợp Kế hoạch BOTT

Thanh Tâm – P.QLTM-SCT.

Các bài viết đã đăng