logo

Thông báo tổ chức tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Thương mại điện tử”

Thực hiện Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Chương trình Phát triển thương mại điện tử năm 2017

Thực hiện Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Chương trình Phát triển thương mại điện tử năm 2017;

Nhằm tập huấn cho công chức, viên chức, đại diện các doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nắm rõ về Thương mại điện tử trong thời gian tới.

Sở Công Thương kính mời đại diện các đơn vị nêu trên tham gia lớp tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Thương mại điện tử”, chương trình cụ thể:

- Nội dung: Tổng quan về thương mại điện tử; các văn bản pháp luật về Thương mại điện tử và thực trạng Thương mại điện tử tại Bình Dương; giải đáp và thảo luận nhóm (Chương trình đính kèm).

- Thời gian: 02 ngày, ngày 28 29/7/2017, (thứ sáu và thứ bảy). Bắt đầu lúc 8h00 ngày 28/7/2017.

- Địa điểm: Văn phòng 2 – Sở Công Thương (Sở Giáo Dục và Đào tạo trụ sở cũ). Số 9 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (sơ đồ đính kèm).

Thông tin liên hệ: Huỳnh Tuấn Hoàng – Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương, điện thoại: 0976.000079 – email: phongqldthtqt.sct@gmail.com hoặc tuanhoang198@yahoo.com.

Nguyên Trân - QLĐT&HTQT.

Các bài viết đã đăng