logo

Thông báo mời chào hàng in ấn bản tin Công Thương Bình Dương 2018

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Luật Đấu thầu, gói thầu: In ấn Bản tin Công Thương Bình Dương năm 2018, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trong dự toán ngân sách tỉnh giao năm 2018.

1. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Luật Đấu thầu, gói thầu: In ấn Bản tin Công Thương Bình Dương năm 2018, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trong dự toán ngân sách tỉnh giao năm 2018.

2. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng cung cấp dịch vụ cho gói thầu.

3. Yêu cầu báo giá và Bản tin mẫu được phát miễn phí tại:

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương.

- Địa chỉ: số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (trụ sở Sở Giáo dục củ).

- Điện thoại: 0274.3814163               Fax: 0274.3813866.

4. Thời gian phát yêu cầu báo giá từ 8 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2018 đến trước 8 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2018 (trong giờ hành chính).

5. Báo giá sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2018 tại văn phòng Trung tâm Khuyến công.

6. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương kính mời đại diện của các nhà thầu đã nộp báo giá tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

File đính kèm: _Thông báo mời chào hàng in ấn bản tin 2018

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương.

Các bài viết đã đăng