logo

Thông báo: Đề cương báo cáo Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

.

File đính kèm:

Đề cương báo cáo Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 (tải về)

Các doanh nghiệp có thể thực hiện khảo sát trực tuyến về Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 tại đây

Phòng QLCN-SCT.

Các bài viết đã đăng