Thông báo: Chương trình, tài liệu hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2019

1. Chương trình Hội nghị

  • Thời gian: Từ 08 giờ đến 12 giờ, Thứ tư , ngày 07 tháng 8 năm 2019

  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triễn lãm tỉnh.

  • Chương trình chi tiết:

 

Thời gian

Nội dung

07h30 – 08h30

Đón khách

08h30 – 08h40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

08h40 – 09h00

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

9h15 – 10h15

Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp

10h15 – 10h30

Nghỉ giải lao – Tea Break

10h30 – 11h30

Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp

11h30 - 12h00

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND phát biểu kết luận hội nghị.

12h00

Lãnh đạo tỉnh mời dùng cơm thân mật

 

2. Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng
đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

3. Tổng hợp trả lời các kiến nghị của các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp đầu tư trong nước

4. Văn bản trả lời của các Sở, Ban ngành:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Quản lý các KCN;

- Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Dương;

- Cục thuế;

- Cục Hải quan;

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương;

- Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương;

Phòng QLCN-SCT.