logo

Sở Công Thương thông báo kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2018

Sở Công Thương thông báo kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2018

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn (gọi tắt CNNT)  của tỉnh. Vừa qua UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3168/KH-UBND ngày 27/7/2017 về việc tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2018.

Sản phẩm tham gia bình chọn lần này không phải là sản phẩm sao chép; Việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường và được phân thành các nhóm sau: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; Nhóm sản phẩm khác; do các cá nhân ,tổ chức trực tiếp đầu tư, sản xuất trên địa bàn tỉnh

Việc đánh giá sản phẩm thông qua các tiêu chí: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; Tiêu chí khác.

Trong thời hạn của Giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu có giá trị tính từ ngày được cấp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm thứ 3) được hưởng các quyền lợi sau:

-  Được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận.

-  Được tặng thưởng bằng tiền mặt (02 triệu đồng đối với cấp huyện; 03 triệu đồng đối với cấp tỉnh) từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

-  Được ưu tiên xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để phát triển sản phẩm (về ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất , xúc tiến thương mại, đăng ký thương hiệu, hội chợ triển lãm,…)theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và các văn bản có liên quan.

- Được tư vấn, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư khác của nhà nước cho đầu tư phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu theo quy định.

- Được đăng thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện truyền thông như: Bản tin Công Thương; các trang web của: Sở Công Thương; Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương và các phương tiện truyền thông khác của tỉnh.

Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn:

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của các cơ sở CNNT (theo mẫu) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở CNNT;

 - Bản thuyết minh giới thiệu sản phẩm (theo mẫu) và 03 ảnh màu, cỡ tối thiểu (10cm x15cm) của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống);

 - Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.(Riêng hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm đề nghị bổ sung các văn bản cần thiết còn giá trị sau đây: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm).

- Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn đề nghị kèm theo các tài liệu như sau: Bảng cân đối kế toán năm gần nhất (đối với doanh nghiệp); giấy chứng nhận nộp thuế năm gần nhất (đối với các cơ sở CNNT là Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoặc hộ kinh doanh).

*Bình chọn cấp huyện:

Hồ sơ đăng ký bình chọn gửi về: Ủy ban nhân dân; Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố nơi cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh;

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 31/01/2018

*Bình chọn cấp tỉnh:

Hồ sơ đăng ký bình chọn gửi về:

+ Sở Công Thương Bình Dương 

+ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương - địa chỉ: số 03, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

+ Thời hạn nộp hồ sơ:  đến hết ngày 23/3/2018

Đây là cơ hội tốt để các cơ sở CNNT và các sản phẩm công nghiệp được chứng nhận và quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; khẳng định thương hiệu và chất lượng trên thị trường./.     

File đính kèm: - Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2018

Hữu Lợi - TTKC.

Các bài viết đã đăng