logo

Sở Công Thương Bình Dương thông báo về việc báo cáo hoạt động của Văn phòng Đại diện năm 2017

Sở Công Thương đề nghị các Văn phòng đại diện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện chế độ Báo cáo hoạt động năm 2017 theo biểu mẫu BC-1 của Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 và báo cáo đúng thời hạn quy định trước ngày 30/01/2018.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 của Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính Phủ.

Sở Công Thương đề nghị các Văn phòng đại diện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện chế độ Báo cáo hoạt động năm 2017 theo biểu mẫu BC-1 của Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 và báo cáo đúng thời hạn quy định trước ngày 30/01/2018.

Nơi tiếp nhận: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương tỉnh Bình Dương – tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Ông Huỳnh Tuấn Hoàng, Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, Điện thoại số: 0976.000079; Email: hoanght@binhduong.gov.vn hoặc tuanhoang198@yahoo.com để được hướng dẫn cụ thể

File đính kèm: Mẫu Báo cáo hoạt động BC-1 (tải về)

Tuấn Hoàng - Phòng QLĐT&HTQT-SCT.

Các bài viết đã đăng