logo

Thông báo

Sở Công Thương Bình Dương thông báo về việc báo cáo hoạt động của Văn phòng Đại diện năm 2016

10/01/2017

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 của Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính Phủ.

Thông báo: Mời đăng ký tham gia giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam – VietNam Top Trade Services Awards 2016”

20/12/2016

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại công văn số 8335/VPCP – TCCV ngày 04/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện tổ chức bình xét, trao Giải thưởng “Thương mại Dịch vụ Việt Nam năm 2016 – Viet Nam Top Trade Services Awards 2016”.

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2016

26/09/2016

Thực hiện kế hoạch số 3533/KH-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2016

Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chợ

19/09/2016

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý chợ, Sở Công Thương thông báo chiêu sinh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chợ. Cụ thể như sau:

Thông báo về việc Hướng dẫn các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

29/08/2016

Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương về việc chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp

16/07/2016

Vừa qua, Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành luật bán hàng đa cấp đối với một số công ty trên toàn quốc. Ngày 07 tháng 07 năm 2016, Bộ Công Thương đã ký kết luận với kết quả kiểm tra của Đoàn như sau:

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận sản phẩm CNNT khu vực phía Nam - năm 2016

07/07/2016

Để công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu Vực miền Nam năm 2016 đạt hiệu quả, Cục CNĐP đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực triển khai một số nội dung sau đây:

Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

04/07/2016

Để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thì người chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do cơ quan có thể quyền cấp. Cơ quan nào cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP thì cơ quan đó sẽ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam

04/07/2016

Sở Công Thương Bình Dương đã nhận được Thông báo xin tạm ngừng hoạt động bán hàng Đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

27/06/2016

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương xin thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.