logo

Thông báo

Thông báo mời dự hội nghị gặp gỡ với đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017

27/07/2017

Mời dự hội nghị "Gặp gỡ với đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017"

Thông báo tổ chức tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Thương mại điện tử”

21/07/2017

Thực hiện Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Chương trình Phát triển thương mại điện tử năm 2017

Thông báo về kết nối cung cầu lương thực thực phẩm

17/07/2017

Thực hiện Kế hoạch số 4146/KH-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân về lương thực, thực phẩm, thịt gia súc gia cầm, trứng và các sản phẩm thực phẩm chế biến góp phần bình ổn thị trường với giá cả phù hợp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông báo nâng cấp dịch vụ công mức độ 3,4 đối với thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công của tỉnh

27/06/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã hoàn thành thời gian thí điểm nâng cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công của tỉnh.

Thông báo về việc phổ biến Luật Quản lý Ngoại Thương năm 2017

18/09/2017

Nhằm tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, xúc tiến ngoại thương; Bộ Công Thương phối hợp với dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP) tổ chức Hội nghị “Phổ biến Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và những định hướng, nội dung cơ bản của một số văn bản hướng dẫn”.