logo

Thông báo

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉnh sửa lần 3”

24/05/2018

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉnh sửa lần 3”

Đường dây nóng

18/04/2018

Thông tin liên hệ Đường dây nóng khi có ý kiến góp ý phản ánh về những lĩnh vực thuộc Quản lý của Sở Công Thương

Thông báo mời tham dự họp góp ý lần 3 về Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

11/04/2018

Để có đủ cơ sở pháp lý tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quy chế, Sở Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 3 “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp”.

Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019

10/04/2018

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2488⁄BCT-ATMT về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019.

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ hòm thư điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

10/04/2018

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng hòm thư điện tử mới tại địa chỉ sau: vcca@moit.gov.vn thay cho địa chỉ qlct@moit.gov.vn.

Thông báo: Khảo sát về tác động và mức độ sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) ngành công thương

28/03/2018

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường khả năng tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0);

Thông báo mời chào hàng in ấn bản tin Công Thương Bình Dương 2018

21/03/2018

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Luật Đấu thầu, gói thầu: In ấn Bản tin Công Thương Bình Dương năm 2018, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trong dự toán ngân sách tỉnh giao năm 2018.

Sở Công Thương Bình Dương triển khai xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017

15/03/2018

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Công Thương thông báo đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018

15/03/2018

Theo quy định, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký: đến hết ngày 15/5/2018.