logo

Thông báo

Bản khai: Đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”

19/12/2017

Bản khai: Đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”

Bản khai thành tích đề nghị danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”

07/12/2017

Bản khai thành tích đề nghị danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” của ông Lý Ngọc Minh về lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Mời tham dự họp góp ý lần 2 về Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

04/12/2017

Để có đủ cơ sở pháp lý tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quy chế, Sở Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp”.

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt

28/11/2017

Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp do công ty kinh doanh không hiệu quả.

Mời tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 68/NĐ-CP quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

22/11/2017

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 25/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho địa phương tổ chức, triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN), mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, phát triển CCN thời gian tới gắn với thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển.

Mời tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

08/11/2017

Sở Công Thương Bình Dương sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất vào ngày 23/11/2017 tại Văn phòng 2, Sở Công Thương.

Thông báo Về việc rà soát, tổng hợp danh mục công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước

24/10/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 4344/UBND-KTN ngày 03/10/2017 về việc thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý;

Thông báo Góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

24/10/2017

Về việc góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo về việc tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến triển khai về kinh doanh nhiên liệu sinh học xăng E5 RON 92 vào ngày 27 tháng 10 năm 2017

18/10/2017

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Chỉ thị 11/CT-BCT ngày 22/9/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Thông báo về việc đăng ký tham gia bình ổn thị trường thiết yếu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/10/2017

Sở Công Thương vừa ban hành Công văn số 1521/SCT-QLTM về việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường (BOTT) năm 2018. Các doanh nghiệp tham gia chương trình, cần đăng ký trước ngày 30-10-2017, tại Sở Công Thương.