Sở Công Thương Bình Dương

Thông báo

Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam

04/07/2016

Sở Công Thương Bình Dương đã nhận được Thông báo xin tạm ngừng hoạt động bán hàng Đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

27/06/2016

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương xin thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo mời doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đăng ký công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc

25/04/2016

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 3238/BCT-CNNg ngày 13 tháng 4 năm 2016 về việc đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc. Theo đó, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thực hiện chương trình chuyển giao 182 công nghệ ngành công nghiệp hỗ trợ năm 2016 thuộc 04 lĩnh vực Cơ khí chế tạo - Luyện kim; Điện – Điện tử; Ô tô; Dệt may – Da giày.

Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

15/04/2016

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương xin thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

08/04/2016

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương xin thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện

08/04/2016

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương xin thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo về việc cung cấp thông tin ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

05/04/2016

Sở Công Thương Bình Dương xin thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương về việc cung cấp thông tin ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

05/04/2016

Sở Công Thương đã xây dựng và đưa vào bộ thủ tục hành chính quy trình, thủ tục xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thông báo cập nhật danh sách các DN sản xuất các hàng hóa trong nước sản xuất được

28/03/2016

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 2088/BCT-KH ngày 11/03/2016 về việc rà soát, cập nhật danh sách các doanh nghiệp sản xuất các hàng hóa trong nước sản xuất được để Bộ công bố trên toàn quốc và đăng trên Website của Bộ Công Thương nhằm mục đích quảng bá khuyến khích ưu tiên sử dụng hàng trong nước đặc biệt là trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược

28/03/2016

Sở Công Thương Bình Dương xin thông báo đến các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương về việc đăng ký kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược.