logo

Thông báo

Thuế thu nhập doanh nghiệp – Những điểm mới cần quan tâm

02/08/2013

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung 2013 (Luật Thuế TNDN sửa đổi 2013) có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 đã có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung về thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, xác định thu nhập tính thuế, thuế suất, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ba đối tượng doanh nghiệp được ưu tiên về hải quan

11/07/2013

Đây là quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Triển khai gấp một số ưu đãi thuế cho doanh nghiệp

02/07/2013

Ngày 28/6/2013, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan thuế, kho bạc, tài chính... triển khai gấp một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013.

Tập huấn “Thương mại điện tử và xây dựng chiến lược phát triển”

09/04/2013

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Thông tin kinh tế - Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phối hợp với Học viện Quốc tế BMG tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề “Thương mại điện tử và xây dựng chiến lược phát triển” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch phát triển TMĐT phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội Da – Giày tỉnh Bình Dương

06/03/2013

Ban vận động thành lập Hiệp hội Da – Giày tỉnh Bình Dương được Sở Công Thương Bình Dương công nhận tại Quyết định số 26/QĐ-SCT ngày 31/01/2013. Ban vận động gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Quang Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Nam Bình làm Trưởng ban.

Nới dài thời hạn được hưởng chế độ ưu tiên

26/09/2013

Thay vì được hưởng chế độ ưu tiên lần đầu trong vòng 2 năm theo quy định của Thông tư 86/2013/TT-BTC, nay DN sẽ được chế độ ưu tiên lần đầu trong vòng 3 năm nếu đủ điều kiện được Tổng cục Hải quan công nhận là DN ưu tiên.

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao

16/09/2013

Một trong những nội dung của Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập DN (TNDN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN vừa được Bộ Tài chính hoàn tất là sẽ cụ thể hoá ưu đãi thuế TNDN đối với nhóm DN hoạt động lĩnh vực công nghệ cao, DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Một số hướng dẫn quan trọng về thủ tục hải quan

03/09/2013

Từ ngày 26-28/8/2013, Tổng cục Hải quan có ban hành một số văn bản hướng dẫn mới, quan trọng về thủ tục hải quan liên quan đến nhiều loại hình như gia công, đóng ghép chung hàng hóa...

Thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2013

14/08/2013

Ngày 09/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ. Theo đó, sản phẩm thải bỏ là sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá trình sử dụng; đối tượng áp dụng theo quy định này các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Bị xử phạt nếu nhập khẩu vượt trị giá ghi trên Danh mục nhập khẩu miễn thuế

09/08/2013

Trường hợp DN NK hàng hóa vượt giá trị ghi trên Danh mục hàng hóa miễn thuế nhưng không bổ sung, điều chỉnh danh mục trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.