logo

Thông báo

Lấy ý kiến góp ý Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương và đề xuất nội dung chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018.

13/06/2017

Trong thời gian qua, Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến thương mại – Sở Công Thương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trong việc phối hợp, tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại trong và ngoài nước và thực hiện Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công nhiều chương trình xúc tiến thương mại trong nước và ở nước ngoài.

Thông báo xây dựng kế hoạch Khuyến công 2018

07/06/2017

Để kịp tổng hợp, xây dựng và trình cơ quan có quan thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương năm 2018, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có liên quan tiến hành xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2018

Chính sách có hiệu lực từ tháng 6 năm 2017

05/06/2017

Đấu giá 89.500 tấn đường nhập khẩu năm 2017; Quy định mới về nhãn hàng hóa; Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam; Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển... là những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 năm 2017.

Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

05/06/2017

Từ 01/06/2017, Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Sở Công Thương Bình Dương tổ chức hội thảo về hội nhập kinh tế quốc tế

24/05/2017

Thực hiện văn bản số 1485/UBND-KTN ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận số 139/TB-VPCP ngày 15/3/2017 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại phiên họp ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2017; Sở Công Thương Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Định hướng thúc đẩy AEC đến năm 2025”

Thông báo mở lớp tập huấn Thương mại điện tử 2017

08/05/2017

Trung tâm Xúc tiến thương mại – Sở Công thương Bình Dương thông báo đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu đăng ký tham gia lớp tập huấn về thương mại điện tử 2017.

Mời tham dự Hội nghị “Đầu tư Nghiên cứu - Phát triển (R&D) và Đổi mới công nghệ: chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”

27/04/2017

Mời tham dự Hội nghị “Đầu tư Nghiên cứu - Phát triển (R&D) và Đổi mới công nghệ: chìa khóa cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”

Thông báo thời gian không được không được phép tiến hành nổ mìn trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

25/04/2017

Thực hiện nghiêm Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thông báo dời trụ sở làm việc

07/04/2017

Trung tâm Xúc tiến thương mại, Chi cục Quản lý Thị trường và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp xin thông báo về việc dời trụ sở làm việc.

Sở Công Thương Bình Dương thông báo về việc báo cáo của DN kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

13/01/2017

Sở Công Thương thông báo về việc báo cáo của DN kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương