logo

Thông báo

Bộ Công Thương thông báo đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018

15/03/2018

Theo quy định, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký: đến hết ngày 15/5/2018.

Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược

26/02/2018

Ban điều hành Chương trình Hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2019. Nội dung đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong phạm vi các nhiệm vụ nội dung được quy định trong Quyết định số 61⁄2007⁄Q Đ-TTg ngày 07⁄5⁄2007 cua Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam

29/01/2018

Hồ sơ theo hướng dẫn phải được điền đầy đủ và nộp trực tiếp tới Cơ quan điều tra, trước 17h00 ngày 08 tháng 3 năm 2018.

Sở Công Thương thông báo kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2018

04/01/2018

Sở Công Thương thông báo kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2018

Tình hình quản lý cấp phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài quý IV năm 2017 của Sở Công Thương Bình Dương

27/12/2017

Sở Công Thương tỉnh Binh Dương đã ban hành Quyết định cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Bình Dương và Thông báo điều chỉnh Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Bình Dương Quý IV năm 2017.

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ hòm thư điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

10/04/2018

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng hòm thư điện tử mới tại địa chỉ sau: vcca@moit.gov.vn thay cho địa chỉ qlct@moit.gov.vn.

Thông báo: Khảo sát về tác động và mức độ sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) ngành công thương

28/03/2018

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường khả năng tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0);

Thông báo mời chào hàng in ấn bản tin Công Thương Bình Dương 2018

21/03/2018

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Luật Đấu thầu, gói thầu: In ấn Bản tin Công Thương Bình Dương năm 2018, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trong dự toán ngân sách tỉnh giao năm 2018.

Sở Công Thương Bình Dương triển khai xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017

15/03/2018

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.