logo

Thông báo

Mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực hóa chất và hướng dẫn phân loại hóa chất theo GHS

16/04/2019

​Sở Công Thương Bình Dương sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực hóa chất và hướng dẫn phân loại hóa chất theo GHS vào ngày 10/05/2019 tại Văn phòng 2, Sở Công Thương - Số 03, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một.

Thông báo: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển công nghiệp

09/11/2018

Thực hiện Quyết định số 1744/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công nghiệp chính thức hoạt động trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Xúc tiến thương mại với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Thông báo về việc đăng ký tham gia bình ổn thị trường thiết yếu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

17/10/2018

​Sở Công Thương vừa ban hành Công văn số 1548/SCT-QLTM về việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường (BOTT) năm 2019. Các doanh nghiệp tham gia chương trình, cần đăng ký trước ngày 30-10-2018, tại Sở Công Thương.

Thông báo về việc mời thầu thực hiện đề án “Nâng cao tỷ trọng nội địa  hóa và hàm lượng công nghệ tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương"

08/10/2018

Thông báo về việc mời thầu thực hiện đề án “ Nâng cao tỷ trọng nội địa  hóa và hàm lượng công nghệ tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông báo mời thầu "gói thầu: Tổ chức Hội chợ Công nghệ cao tỉnh Bình Dương – năm 2018 tại Sở Công Thương"

30/08/2018

Thông báo mời thầu "gói thầu: Tổ chức Hội chợ Công nghệ cao tỉnh Bình Dương – năm 2018 tại Sở Công Thương"

Thông báo: Kế hoạch tổ chức Hội chợ công nghệ cao tỉnh Bình Dương năm 2018

29/08/2018

​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​​ tổ chức Hội chợ công nghệ cao tỉnh Bình Dương năm 2018 (gọi tắt là Kế hoạch).

Thông báo: Tài liệu Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và  Thông tư số 15/2017/TT-BCT

13/08/2018

Tài liệu Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và  Thông tư số 15/2017/TT-BCT

Thông báo: Về việc thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

02/08/2018

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khí biết và thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Thông báo: Chương trình, tài liệu hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2018

27/07/2018

Chương trình, tài liệu hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2018.

Thông Báo: Chi cục QLTT xét tuyển Kế toán trưởng

08/06/2018

Thông báo về việc tiếp nhận công chức từ các cơ quan đơn vị có nhu cầu chuyển công tác về Chi cục Quản lý thị trường làm Kế toán trưởng.