logo

Mời tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 68/NĐ-CP quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 25/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho địa phương tổ chức, triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN), mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, phát triển CCN thời gian tới gắn với thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển.

 Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/NĐ-CP quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2017. và thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của thủ tướng Chính phủ.

Nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt kinh doanh lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp cũng như Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt kịp thời các quy định mới trong việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/NĐ-CP quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Sở Công Thương kính mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham dự Hội nghị với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1.Thời gian:  08 giờ 30 ngày 23/11/2017.

2. Địa điểm: Hội trường A, Sở Công Thương tại tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương.

Do tính chất quan trọng của buổi Hội nghị, rất mong sự hiện diện của cơ quan, đơn vị đến dự đúng thành phần và ngày giờ nêu trên. (tài liệu hội nghị đính kèm)

Chi tiết liên hệ: Nguyễn Trường Thi, Trưởng  phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Điện thoại:(0274)3826597 - 0932.697939; Email: phongqldthtqt.sct@gmail.com; thint@binhduong.gov.vn.

Trân trọng ./.

File đính kèm:

- Tài liệu Tập huấn Nghị định 68/2017/NĐ-CP

- Nghị định 68/2017/NĐ-CP

- Thông tư 15/2017/TT-BCT

Phòng QLĐT&HTQT-SCT.

Các bài viết đã đăng