logo

Mời tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Sở Công Thương Bình Dương sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất vào ngày 23/11/2017 tại Văn phòng 2, Sở Công Thương.

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP, Nghị định 26/2011/NĐ-CP và điều 8 Nghị định 77/2016/NĐ-CP.

Nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động hóa chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời các quy định mới trong lĩnh vực quản lý hóa chất, Sở Công Thương Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Sở Công Thương kính mời quý doanh nghiệp hoạt động hóa chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cử cán bộ phụ trách có chuyên môn phù hợp tham dự Hội nghị với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1.Thời gian:  08 giờ 00 ngày 23/11/2017.

2. Địa điểm: Văn phòng 2, Sở Công Thương - Số 03 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (trụ sở cũ của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Doanh nghiệp tham dự hội nghị vui lòng đăng ký tham gia (theo mẫu) gửi về Sở Công Thương Bình Dương trước ngày: 17/11/2017 qua địa chỉ: Sở Công Thương Bình Dương (Phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường) - Tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc email: tunth@binhduong.gov.vn, hongtu1312@gmail.com; fax: 0274. 3811172. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại 0274. 3811801 hoặc 0947.231.456 (gặp Hồng Tú)./.

File đính kèm: - Công văn

                       - Phiếu đăng ký

Phòng KTATMT-SCT.

Các bài viết đã đăng